- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Åpent medlemsmøte 07.11.2018
Foredrag ved:
Einar Chr. Erlingsen; Vikingskipsbyggingen i Tønsberg
Torunn Andersen; Bok nr. 4 om "Øyfolket"

I god tradisjon arrangerte Hvasser og Brøtsø Historieforening en åpen medlemskveld med foredrag om aktuelle temaer onsdag den 7.november i typisk høstvær - overskyet med yr og noen få varmegrader. Men folk vet at Hvasser kirkestue byr på en lun og hyggelig atmosfære selv om været er surt, og de stilte opp - ca 40 i tallet. Det ble en hyggelig kveld med interessante foredrag.


Einar var som vanlig en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Som styreformann og en av initiativtagerne til stiftelsen Oseberg Vikingarv, har han førstehånds kunnskap om hele prosjektet. Han fortalte levende om det store og kompliserte prosjektet fra ideen ble unnfanget i 2005 til byggingen av Saga Oseberg startet i 2010 og fram til i dag.
De bestemte seg fra første stund til at dette skulle gjøres skikkelig. Alle detaljer skulle kopieres nøyaktig og skipene skulle bygges på samme måte som originalene. Dette fordret at de skaffet seg kunnskap om verktøy og byggemetoder, materialvalg og, ikke minst, at de fikk mulighet til å måle og kartlegge originalene i detalj.
Dette var krevende oppgaver. De innledet et nært samarbeid med de fremste ekspertene på området. De fikk til et godt samarbeid med Vikingskibsmuseet i Roskilde i Danmark, og deretter fikk de også med det norske Vikingskipsmuseet på Bygdøy.
De fikk etter hvert lov til å skanne hele Osebergskipet og studere alle detaljer - noe som var helt nødvendig for at kopiene skulle bli arkeologisk korrekte kopier.
Samtidig bygget de opp en stab av dyktige håndverkere og frivillige hjelpere som lærte seg det håndverket som er nødvendig for å kunne bygge skipene på en original måte. Alt er gjort på gamle måten - trearbeider, smedarbeider, veving og mye mer. Det er for eksempel ikke benyttet sag, et relativt nytt verktøy, til noen arbeidsoppgaver på skipene.
Hittil har prosjektet ledet til bygging av to fullskala-, arkeologiske kopier av Osebergskipet og Klåstadskipet. I tillegg har de bygget kopier av utstyr og små båter funnet om bord i skipene.
Det har selvsagt også vært en stor utfordring å finansiere disse krevende prosjektene. De anslår selv at de til nå totalt har brukt ca. 35 millioner kroner. Ca 25 mill. i rene penger og ca. 10 mill. (forsiktig anslått) i frivillig arbeid. Vestfold Fylkeskommune har bidratt sterkt, og ellers kommer midlene fra gaver og egen virksomhet (kiosk, utleie av skipene o.l.).
De to kopiene, "Saga Oseberg" og "Saga Farmann", sto ferdige henholdsvis i 2012 og i 2018, og kan beskues av alle der de nå ligger ved kai på Vikingodden i Tønsberg.

Etter kaffen var det Torunn Andersens tur. Torunn er enke etter Eie Andersen som i perioden 1993-98 ga ut de tre populære bøkene om Øyfolket - folket som bodde på øyene ute i Oslofjorden, og hun har nå, sammen med sin bror Georg Kamfjord, gitt ut en fjerde bok om Øyfolket. Denne boken er et sammendrag av de tre første, men inneholder også en del av Eies upubliserte materiale. Hun fortalte om Eies arbeid med å samle inn de historiene som ligger til grunn for hans arbeider. Om hans samtaler med folk som selv hadde opplevd dette livet, og om hennes eget engasjement i denne virksomheten.
Etter hans død i 2005 har hun ofte fått forespørsler fra folk som ønsket å få kjøpt bøkene, men opplaget har vært begrenset og hun hadde ikke flere å selge. Gjennom samtaler med sin bror ble de derfor enige om å gi ut en fjerde bok med et sammendrag av de tre første og i tillegg gi plass for en del av det materiellet som Eie etterlot seg.
Boken er nettopp sluppet og hun hadde med seg flere eksemplarer for salg. Mange sikret også et eksemplar med Torunns dedikasjon.

Ref. og foto: J.E. Pettersen


Saga Farmann
Einar Chr. Erlingsen
Saga Oseberg
Torunn Andersen presenterer nyutgivelsen: "Fortellinger om øyfolket i Færder nasjonalpark"