HUS OG HYTTE- / EIER OG FAMILIEHISTORIE
Hvasser og Brψtsψ Historieforening ψnsker ε samle opplysninger om hus og hytter, eiere og tidligere eiere  pε Hvasser, Brψtsψ, Sandψ og Vaskalven.
En del eldre historie kan vi finne i arkivene. Det er verre med nyere historie. Til det trenger vi DIN HJELP. Fψr og nε bilder av bebyggelsen vil vi gjerne fε kopiere. Mennesker er hyggelig ε ha med pε bildene. Kanskje har du dokumenter, utdrag av hyttebok eller annet som er med pε ε fortelle husetes historie.

Registreringen har pεgεtt i flere εr, men responsen har vζrt beskjeden. Vi lar prosjektet fortsette og  vil vurdere hva vi kan bruke stoffet til nεr vi ser hvor mye informasjon vi fεr inn.

Kopier skjema  eller skriv en mail.

Ansvarlig for prosjektet er Steinar Rasmussen. Han vil helst kontaktes via e-mail: srasmu@online. no
Skjema kan leveres pε museet i εpningstiden.


Adresse:………………………………………    gnr.:_____    bnr.:_______    Tomteareal:________    Byggeεr: ______   ev. navn:_______
                                               

Eier: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

fψdt εr og sted:_____________________________

tlf. og  ev. e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..

Fastadresse hvis hytteeier:…………………………………………………………………………………………………………    

Eierens familie:
Ektefelle/ samboer og barn:______________________________________________     fψdt εr og sted:_________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Eiendommens eier  i dag ............................................................................. Nεr kjψpte nεvζrende eier eiendommen?..................

Opplysning om ev. tidligere eiere hvis mulig, bruk gjerne baksiden:………………………………………………………………………………………………..

Ev. familietilknytning til tidligere eiere:.................................................................................................................................................

Jeg gir Hvasser og Brψtsψ Historieforening min tillatelse til ε publisere denne informasjonen i en ev. utgivelse.

Dato:………………………………………                          Signatur:…………………………………………………………………….

Rettighetene tilhψrer
Hvasser og Brψtsψ
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brψtsψ
HISTORIEFORENING

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsεsen