Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING


SANDØ
Hvasser og Brøtsø Historieforening har lagt sin vårtur til Sandø eller Sanni som den kalles på folkemunne. Sanni er ukjent for mange, selv om vi ser øya hver gang vi er nede i Sandøsund. Har du båt, har du kanskje vært og badet på nordenden.
Denne turen vil gå på spennende stier og fjelltopper som kanskje ikke så mange har gått på tidligere. Det vil delta folk på turen som kjenner mye av øyas historie og spennende steder. Vi vil ta stopp på spesielt interessante steder hvor den som vet noe kan fortelle oss andre.
For å lokke flest mulig fastboende og sommergjester med på turen har jeg lyst til å fortelle noen småhistorier som jeg har hørt om Sanni. Mye mer kan fortelles, og vil bli fortalt på turen.

KUNSTMALERE PÅ SANNI
Kunstmalerne Christian Krohg, Eilif Peterssen og Frits Thaulow har alle vært innom Sanni. De bodde blant annet i det midterste av de tre skipperhusene vi ser så godt fra Hvassersiden en eller flere sommere. Blakke var de, og en fest gikk de ikke av veien for. Derfor hendte det at som betaling for kost og losji ga de fra seg bilder. Det kjente maleriet "Hardt le" ble visstnok malt i Sandøsund en solfyllt sommerdag. For å få modellen los Julius Pedersen våt, ble en guttunge betalt for å hive pøser med vann over modellen ved jevne mellomrom.

BONDEGÅRDEN SØR PÅ ØYA
Fra brygga ved de gamle husene vil vi gå en idyllisk kjerrevei bort til bondegården som synes tydelig fra Fyn. Gården ble bygget tidlig på 1900-tallet. Låven brant ned i 1968. Ny er bygget like ved. Det er nok mange hvasserungdommer som har luket på Sannijordene. Selv husker jeg forpaktere som Gangnes, Delbæk, Jonassen og Larsen. Det var en tøff jobb å være bonde ute på broløse Sanni. Turen vår vil følge "Melkeveien" borte ved gården.

DEN STORE BYGNINGEN NORD FOR SKIPPERHUSENE
Dette bygget har en spennende forhistorie. Det står på grunnmurene til en nedbrent låve etter Gjert og Torger Abrahamsen. Bygningen er tegnet av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg for den nye eier og sommergjest, Eivind Eckbo. Byggherre og arkitekt ble imidlertid ikke enige om lengde og høyde på bygget. Eckbo vant diskusjonen, og huset ble som vi ser i dag. Det har blitt meg fortalt at da Arneberg kom for å inspisere det ferdige bygget stoppet han i Sandøsund, protesterte vilt mot det han så, for så å dra rett hjem til Oslo igjen. Dette ville han ikke være bekjent av.
Opp gjennom årene har jeg sittet i Sandøsund og hørt kommentarer omkring dette byggverket. Noen sier det har vært et fengsel, andre et hotell. Spesielt er det i hvert fall.

Les mer om Sandø ....

"Melkeveien" bort til gården på Sandø.
Foto: Tom Skarre
Mange har gjort seg tanker om hva dette huset er, låve, fengsel, hotell eller soveanneks?  Foto fra 1938 av Ib Freuchen

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805