Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Søndag 27. januar 2013 inviterte Hvasser menighetsråd, Hvasser og Brøtsø Vel og foreningen vår til en markering av at det 31.januar var 100 år siden losskøyta Gaa Paa forliste ved Færder.

Arrangementet startet med bekransning ved Gaa Paa-monumentet på losmoloen. Losformann Kurt Evje la ned kransen. Deretter var det gudstjeneste i en fullsatt kirke ved sogneprest Svein Byholt. Til slutt samling med kaffe og kaker i en mer enn full kirkestue.

Velforeningen, representert med Håkon Kristensen(oldebarn av en av de forulykkede i forliset, ledet arrangementet på en utmerket måte.

Pensjonert los Thor Pedersen holdt et interessant kåseri om forliset og loslivet på den tiden, og lokal artist Mona Dahl deltok med sanger, bl.a "Færderlosernes død", en sang som i sin tid ble laget og solgt til inntekt for de etterlatte familiene.

Historieforeningen hadde også en miniutstilling over Gaa Paa hvor vi hadde fått låne en kopi av losskøyta. Den ble bygget av los Peder Pedersen som var medeier av Gaa Paa og som var en av de heldige som unngikk forliset den gangen.

En svært hyggelig overraskelse til slutt var at barnebarn av Peder Pedersen, Harry Hansen og eier av båten, forærte den til historieforeningen.

Arrangementet var svært vellykket. Mange etterkommere og andre var møtt fram. Samarbeidet mellom menighetsrådet, velforeningen og historieforeningen var oppmuntrende, og bør kanskje gjentas ved passende anledninger senere.

Fra bekransningen av minnesmerket over "Gaa Paa" på losbrygge i Sandøsund.  Foto: Thor Pedersen
Minneutstilling fra forliset av losskøyta "Gaa Paa".
Foto: Thor Pedersen
Leder for Historieforeningen Bente Heilo takker Harry Hansen for modellen av "Gaa Paa". Foto: Terje Hansen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805