Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Thor Pedersen gikk av som statslos i 1997 og har  både før og etter den tid lagt ned uendelige med dugnadstimer i foreningen. Thor er nok over gjennomsnitt interessert i historie. Han husker godt og  han er god på å ta vare på viktige opplysninger. Thors "permer" innholder mye  loshistorie, men hans lokalhistoriske interesser omfatter de fleste tema!

I Tønsberg Blad  4. februar 1997 kan vi lese at  los Thor Pedersen foreslår at  det bør bli et "losmuseum" på Loshuset i Sandøsund etter at administrasjonen for Hvasser Losstasjon flytter kontorlokalene sine  til Horten. Realiteten ble at bl. annet Thor  forhandlet fram en  avtale med Kystverket.  Hvasser Kystmuseum i regi av Hvasser og Brøtsø Historieforening  var i drift allerede fra sommeren 1997. Thor Pedersen ble materialforvalter. Han hadde en liten pause men er heldigvis tilbake.  Han er kromtappen i å lage en fast utstilling med "loshistorie", noe han arbeider kontinuerlig med. Mange temautstillinger har vi hatt i løpet av 15 år og Thor har tatt i det meste.  Han liker ikke oppmerksomhet , men han  er et ja-menneske når noe skal gjøres.  Thor sier: "Jeg tar det!" Da blir det gjort.

Thor kan formidle historie til folk i alle aldre. Han har tatt imot skolebarn i mange år på museet. Les mer om årets kulturvandring 9. september i år. Vi har også hatt gleden av å oppleve  historisk tur i skjærgården med  Thor som kaptein.
Thor har nedlagt et større arbeid i å registrere kulturminner på Hvasser og øyene rundt. Dette ble det en utstilling av i 2003.

Historieforeningen har gitt ut 9 historiske hefter og 3 bøker. Thors engasjement  i den sammenheng kan oppsummeres slik:
2004: Thor Pedersen: "Sandøsund, havna før og nå - liv og virksomhet." Lokalhistorisk hefte på 72 sider utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening. (Fotoutstilling over samme tema samme år.)
2006: Thor Pedersen: "Hvasserveien , folk og hus fra Sandøsund til Øra."Lokalhistorisk hefte på 63 sider utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening. (Fotoutstilling over samme tema samme år.)
2007: Erlingsen/ Sundsåsen: "Øyboere i krig". Einar Chr. Erlingsen skriver i forordet: Thor Pedersens mange hverdagshistorier bidrar til å gi vår beretning farge og substans. Boken ble gitt ut etter et innsamlingsarbeide som gikk over ca 10 år. Mange bidro og Thor var som alltid aktivt med.
2010: "Los ved Færder" skriver forfatteren Einar Chr. Erlingsen: Takk til Thor Pedersen for en lang rekke tips og ideer, utlån av litteratur og artikler, og ikke minst kvalitetskontroll av mine opplysninger. Denne boken hadde knapt vært mulig uten Thors bidrag.
2012: Flere forfattere hvorav Thor Pedersen er en: "Los på Hvasser". Redaktøren Einar Chr. Erlingsen skriver i forordet: Thor Pedersen er et oppkomme av historier. Han kommer fra en av Hvassers store losfamilier. Det han ikke vet om loshistorie er knapt verd å vite. Foruten å bidra med egne historier har han også skrevet ned Egil Jahres beretninger. Det er også Thor som har utarbeidet oversikt over loser, losgutter, losbåtmenn og andre ansatte i losvesenet gjennom det 20. århundre, likeledes oversikten over losskøyter og oldermannskap. Og ikke minst: et stort antall av bildene av ansatte i losvesenet kommer fra Thors arkiver.
Hvasser og Brøtsø Historieforening foreslår Thor Pedersen, Hvasser som kandidat til kulturprisen for 2012. Han  er en kulturpris verdig.


Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Foto: Kari Sundsåsen
Thor Pedersen fikk årets kulturpris fra Tjøme kommune!

Thor Pedersen  mottok prisen  under åpning av Kulturuken 2012 på Gamle Ormelet  lørdag 13.oktober.

Utdrag av begrunnelse til innstilling av prisen: Thor Pedersen har  i alle år siden Hvasser og Brøtsø Historieforening ble stiftet i 1995, vært en drivkraft i arbeidet med å samle lokalhistorie og formidle den videre.
Les hva lokalavisen Øyene skriver...
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805