Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Etter maleri av Johannes E. Møller
Losskøyta "Gaa Paa" fra Hvasser forliste en stormnatt 31.01.1913
Det er nå snart 100 år siden ulykken da  "Gaa Paa"  forsvant med fire av mannskapet, alle familiefedre fra Hvasser. 22 barn ble farløse den dagen. Ingen på Hvasser var upåvirket av denne ulykken.
"Gaa Paa" gikk  ut som vanlig fra Sandøsund med fire loser og to losgutter ombord. Peder, Hans Jørgen  og Sigvart Pedersen var brødre. Peder og Hans Jørgen eide skøyta. Skøyta dro ut på torsdag og skulle ha vakt til søndag. Det ble etter hvert sterk storm opp mot orkans styrke  og snøtykke, i følge meteorologisk institutt. Lørdag fikk losene Peder Pedersen og Even Evensen losoppdrag og  gikk ombord i båtene de skulle lose. De kom tilbake til Hvasser dagen etter.  Losskøyta kom ikke tilbake fra vakt. Man hadde ingen meldingstjeneste. Familiene gikk langs land og så etter skøyta i det fæle været. De andre losskøytene gikk ut for å lete. De lette i  mange dager. Det eneste man fant var en lue og noe vrakgods.
Losskøyta  "Gaa Paa" og de fire gjenværende ombord ble borte på havet. De fire omkomne  hadde mange barn.  4 enker og 22 barn opplevde den tragedie det er å miste far og forsørger. Et av barna  ble født senere på året. Ulykken gjort dypt inntrykk over store deler av landet.
Et skillingstrykk "Færderlosenes død",  ble solgt til inntekt for de etterlatte og det ble samlet inn penger. Peder Pedersen som overlevde ulykken, mistet to brødre, en fetter  og losskøyta  som han eide halvparten av. Han lagde en modell av "Gaa Paa"  som står på Vestfold Fylkesmuseum. Som så mange andre som druknet på havet, fikk disse fire ingen grav på kirkegården.
Hvasser og Brøtsø Historieforening reiste i 2005  et minnesmerke over de omkomne fra "Gaa Paa" på moloen i Sandøsund. Les mer...

Los Hans Jørgen Hansen   var gift og hadde 5 barn. 1873 - 1913
Losgutt Lars Pedersen  var gift og hadde 6 barn.
1876 - 1913
Losgutt Sigvart Pedersen  var gift og hadde 4 barn. 1882 - 1913
Los Hans Jørgen Pedersen  var gift og hadde 7 barn. 1871 - 1913
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805