Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Prosjekt "Lag - og foreninger på Hvasser og Brøtsø opp gjennom tidene" (Avsluttet)

Historieforeningen har arbeidet med prosjektet aktivt siden  januar 2013.
Målet er å samle opplysninger og bilder fra de mange lokale foreninger som nå er historie. Vi tar også med de få foreningene som fortsatt er i drift. Stoffet er tenkt brukt i en utstilling og en ny utgivelse. Ved vurdering av framdriften på prosjektet i januar 2014, kom styret til at vi ikke stopper nå. Vi må ha mer tid. Innsamlingen av stoff er meget tidkrevende og det er mer stoff som bør forsøkes innhentet. På årsmøtet 27. febr.  ble det presentert noe av historien som er funnet. Vi håper på fortsatt hjelp til å finne mer stoff og ikke minst bilder.
Misjonsmøte på Hvasser - ikke datert
Kilde: Kari Gjertsen Trythall
På slutten av forrige århundre startet mange foreninger på øyene, særlig kvinneforeninger.  Kvinnene hadde ikke så mange muligheter til å bli hørt, men i fellesskap var de sterkere. Kirken er kjent for sitt konservative syn på kvinner, men på misjonsmarken slapp kvinnene tidlig til med sin innsats. De fikk ikke rett til å forkynne, men det var god bruk for dem i hjelpearbeidet med mennesker i nød. Hjemme i Norge satt kvinner i dyp beundring for de modige misjonærene. De vil hjelpe og innsatsen med basarer og innsamlinger ble det penger av. Misjonene var mange, så mange at folk kanskje hadde trøbbel med å holde dem fra hverandre, noe vi også har, når vi i ettertid skal finne historien og har få å spørre. På folkemunne ble de kalt Kinamisjonen, Santalmisjonen, Madagaskarmisjonen, alt etter hvem hjelpen skulle ut til. Besøk fra emissærer og etter hvert levende film brakte beretninger  fra misjonsmarken.
Avholdsbevegelsen var tidlig på banen. Vi har funnet flere foreninger. Selv om det var menn som var ledere, fikk kvinnene og barna være med.  Kvinnene fikk tillitsverv, noe som var svært uvanlig på 1800-tallet.  I 1913 bygde Vasser Totalavholdsforening "Lokalet Nordstiernen", Hvassers forsamlingslokale også i dag.  Da hadde de 109 medlemmer, 29 menn, 29 kvinner og 51 barn. De la ned foreningen i 1918, men "Lokalet" er fortsatt i bruk og utleieprotokollene forteller viktig historie om et blomstrende  foreningsliv.
Det blir stiftet seilforening, politiske foreninger, sanitetsforening, Vasser Idrettslag og ungdomslag. Vi finner barneforeninger, syforeninger, vanføre- og blindeforening. Etter krigen kommer Røde Kors i gang og  Hvasser og Brøtsø Velforening. I 1995 fikk vi Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Vi har forsøkt å finne stoff fra alle små og store foreninger. I 2014 er det få foreninger som fortsatt er i drift. Mange av dem har  en lang historie det er viktig å ta vare på. Vi leter videre og håper på god hjelp fra alle som kan ha noe å bidra med. Prosjektet ble avsluttet med boken "Avhold, misjon, fest og glede - foreningslivet på Hvasser og Brøtsø  i mer enn  100 år."

Vi gjør oppmerksom på at vi fortsatt er interessert i stoff om tema som måtte komme i ettertid.

Kontakt tidligere prosjektleder  Kari Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805