Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

FRA FOLKEMUNNE/SAMTALER MED ØYBOERE

Dette er et prosjekt som vi startet opp i 2014.  Meningen med prosjektet er å få gode fortellinger og alle gjennomførte intervjuer mer tilgjengelig.
Det er mange før oss som har samlet fortellinger og historier. I våre arkivskuffer finnes flere tusen dokumenter. Noen veldig interessante, andre mindre interessante. Alt dette materialet er stort sett arkivert etter alfabet, noe etter emne. Felles for hele arkivet er at det er vanskelig å finne det man leter etter.

I årene 2011-2014 har vårt medlem, Steinar Rasmussen, gjort en kjempejobb med å digitalisere (kopiere til data) hele papirarkivet vårt. Nå er vi i gang med fortsettelsen - å lage arkivet SØKBART. Det vil si at vi gjennomgår hvert eneste dokument, legger det som er "verneverdig" inn i en database etter emner og navn, slik at vi lett kan finne det vi i fremtiden er på jakt etter. Vi antar at det kan ta et par år før vi kan si oss ferdig med denne store jobben. Vi vil da ikke være avhengig av "husken" til de som opp gjennom årene har samlet stoff eller intervjuet personer.

Poenget med søkbarhet på f. eks emner som hvalfangst, forretningsdrift, los virksomhet, oppvekst, krig, osv. vil gjøre jobben mye lettere dersom historieforeningen skal utgi nye hefter eller holde kåserier om spesielle emner fra alt det gode stoffet vi har i arkivene våre. Søkbarhet på navn er også viktig for lettere å kunne finne historier eller intervjuer om en bestemt person.

TA KONTAKT
Prosjektmedarbeiderne har vært  Anniken Hauge og Frank Andersen, med god hjelp av vår arkivar: Jan Erik Pettersen. Vi er godt i gang, men ønsker gjerne flere gode fortellinger. Har du noe som burde kunne deles med andre håper vi at du tar kontakt. Enten til en av oss , eller til hvem som helst i styret. Kanskje har du skrevet om dine livsopplevelser? Eller kanskje har du noen gode historier om folk som levde her ute i havgapet? Sommergjester er like velkomne som fastboende,
Kom med din historie eller fortelling - kanskje havner det i et hefte en gang.

Foreløpig tilbyr vi nedlasting av arkivjournalen over 176 av våre registrerte intervjuer og historier.


Anniken Hauge
tlf.  991 09 152
prosjektleder


Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805