Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Ingard viste først en film han hadde kalt "Færderlosen". Dette var en av hans tidlige film-produksjoner og viste glimt fra losenes virksomhet i 1968. Han hadde fått med seg gode beskrivelser av losenes dagligliv på land og på sjø.
Vi så glimt fra virksomhetene inne på Loshuset og hjemme hos losene mens de ventet og ble oppkalt. Vi så at de vandret eller ble kjørt på jobb, og at de ble hentet etter fullført opp-drag.
Og selvsagt fikk vi mange sekvenser av virksomhetene på losskøytene. Vi fulgte skøytene fra de gikk fra land i Sandøsund til losene bordet store og små skip ute på sjøen.
Det ble mange gjensyn med kjente fjes for de som satt i salen. Loser og losgutter som en gang var kjente personer på Hvasser, men som nå har gått bort. Og det var selvsagt fint å se igjen de gamle losskøytene - L/S Hvasser, L/S Færder og L/S Hvaler. Slike gjensyn er det som skaper magien ved disse historiske filmkveldene.

I pausen mellom filmene holdt Frank Andersen en kort, improvisert beskrivelse av det lokale miljøet på Hvasser på den tiden filmene ble tatt opp -og av Hvasserdagene spesielt. Vi fikk en malerisk beskrivelse og mange humret og nikket gjenkjennende. Det ble som vanlig loddsalg med fine gevinster - vin, egne bøker og blomster.
Av tekniske årsaker fikk vi ikke overført lyden fra filmene på en tilfredsstillende måte. Ingard valgte derfor å kommentere filmene muntlig. Og det gikk helt fint og ble nok mer frustrerende for ham enn for oss tilskuere.

Den andre filmen var fra Hvasser i årene 1963-1967 - med et lite glimt også fra 1939. Spesielt livet rundt Krukehavn (Sandøsund) var viet en stor plass ved siden av fornøyelige glimt fra Hvasserdagene på Fynsletta.
Det var interessant å se hvordan miljøet rundt havna har utviklet seg på disse 50 årene. Mye har endret seg, men noe kjenner vi igjen også i dag.
Pumpestasjonen for drivstoff i havna lå omtrent der den ligger i dag. Den og betjeningen i BP's grønne drakter var et hyppig brukt motiv ifølge "produsenten" på grunn av "reklameinntekter". Den unge filmskaperen var avhengig av noen inntekter for å kunne gjennomføre sine prosjekter må vite!
Filmsnuttene fra Hvasserdagene bød på kjendiser i stort monn. Her var Rolf Kirkvaag, Elisabeth Grannemann og mange flere. De vitset, sang og danset. Hvasserdagene var i det hele et formidabelt arrangement som etter hvert tiltrakk seg tusenvis av besøkende. (Det sies opp mot 10.000 mennesker på ei lita øy med 400 innbyggere! - Formidabelt.)

Etter at fremvisningen var over, ble det tid til utveksling av kommentarer over det vi hadde sett, og Ingard repliserte på en treffende og humoristisk måte.
Det er helt klart at slike "mimrekvelder" er svært populære og absolutt kan gjentas. Ingard kunne også fortelle at han holdt på med å sette sammen en ny film om bryggedansene i Sandøsund, og den kan sikkert bli aktuell i en ny filmkveld når den blir ferdig.
Det ble reist spørsmål fra salen om det lot seg gjøre å kjøpe en kopi av filmene. Dette er det foreløpig ikke lagt opp til, men Ingard lot det være opp til Historieforeningen å sørge for dette. Han stilte i så fall filmene gratis til disposisjon.
Bente Heilo takket så Ingard for fremvisningen med å overrekke boken "Natur i Vestfold" som er utgitt av Fylkesmannen i Vestfold og hvor, blant andre, Historieforeningens egen Einar Chr. Erlingsen er en av bidragsyterne.

Jan Erik Pettersen
sekretær
ref. og foto
FILMKVELD MED LOKALE FILMER FRA 60 TALLET

Fredag den 15.april 2016 inviterte Hvasser og Brøtsø Historieforening igjen til en mimreaften med gamle, lokale filmer - produsert og presentert av Ingard Erlingsen.
Arrangementet ble etter anmodning flyttet fra 14.- til 15.04. fordi det var bispevisitas på øyene den 14. og mange ønsket å få med seg begge begivenhetene. Av den grunn ble også arrangementet flyttet fra Lokalet til kirkestuen på Hvasser. Men selv om dette lokalet ikke passer så bra for filmframvising, gikk det helt greit med i underkant av 80 gjester.
Av plasshensyn ble sitteplassene arrangert som stolrader (som på kino). Siden det da ikke ble plass til å sette fra seg bestikk, ble det servert kaffe og kaker ved inngangen slik at folk kunne velge om de ville ta dette med seg til sitteplassen eller om de ville gjøre seg ferdige der og da. Noen valgte det ene og noen det andre.

Før forestillingene holdt vår leder, Bente Heilo, en kort introduksjon av Ingard og plasserte ham trygt inn i den lokale familiesammenheng. (De fleste er i familie med de fleste!)
Bente og Ingard i hyggelig passiar.
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805