Om Erik Jacobsens foredrag, bilder og film:
Kaldnes Mek. verksted var i en periode var Vestfolds største arbeidsplass med over 2000 ansatte (1974). Erik har jobbet i flere år med å dokumentere forvandlingen på det tidligere industriområdet. I 2010 utga han praktboka "Kaldnes - et skipsverft". Før jul fullførte han sitt dokumentasjons- og formidlingsprosjekt med utgivelsen av DVDen "Kaldnes - fra skipsverft til ny bydel" (to filmer med historien - både fortid og nåtid).


- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805