Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
Webansvarlig :
K. Sundsåsen

Årsmøte 2016 i Hvasser og Brøtsø Historieforening           

Årsmøtet ble avholdt onsdag 3. februar 2016 i kirkestua på Hvasser.
Lederen ønsket alle de vel 50 frammøtte velkommen. Foreningens leder ble valgt til ordstyrer og sekretæren til referent. Berit Johansen og Fredrik Thorbjørnsen ble valgt til å underskrive årsmøtereferatet.
Innkalling, dagsorden, årsberetning og regnskap for 2015 ble godkjent. Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet, men etter som det ifølge foreningens vedtekter er årsmøtet som fastsetter kontingenten ble det bedt om innspill fra salen. Resultatet ble, etter diskusjon og votering, økning av kontingenten med kr 50 pr år. Enkeltmedlemsskap blir heretter  kr 150 og familiemedlemsskap kr 200.
Valgkomiteen har bestått av Trine Øyen og Fredrik Thorbjørnsen. Forslag til nytt styre ble lest opp og vedtatt.

Styret har nå følgende sammensetning:
Leder: Bente Heilo
Sekretær: Jan Erik Pettersen
Kasserer: Tove Hansen
Styremedlemmer:       
Reidar Lange
Anniken Hauge
Gro Wold Einarsen
Bjørg M. Olsen
Varamedlemmer:       
Tore Marthinsen
Gro Hagen
Bjørn Haug
Jan Willy Abrahamsen

Neste års valgkomite er Frank Andersen og Ivar Andersen, og Hildegard Andersen vil fortsette som revisor.
Videre vil Kari Sundsåsen fortsette som fotoansvarlig, men styret må finne en ny materialforvalter da Thor Pedersen etter mange år nå ønsket avløsning.
 
Leder orienterte så om planer for vårens og sommerens aktiviteter. 14 april blir det filmkveld på Lokalet der Ingard Erlingsen skal vise 50 år gamle digitaliserte smalfilmer tatt opp i vårt nærmiljø. Det blir en historisk rusletur på Sandø 23.april med Thor Pedersen og Frank Andersen som turledere.  Årets sommerutstilling på Kystmuseet er åpent fra 25.juni til 7.august.  8.september planlegges det også en ny "Hvasserkveld i kirkestua" i sammen med menighetsrådet.
Så var det tid for loddsalg, og som vanlig gikk det strykende og det ble solgt for over 4000 kroner.

Stein Rune Klemmetsby holdt så et engasjert foredrag med lysbilder om Øybuss  sin historie med et spesielt blikk  på rutene til Brøtsø og  Hvasser. Hans fotogjennomgang  startet med forholdene i Tønsberg før bilens  og bussenes inntog, og fortsatte med en rekke fotografier av de aller første bussene som i førstningen kun trafikkerte Nøtterøy. Inntil broen over Vrengensundet ble åpnet i 1932 ble bussene til Tjøme fraktet over  med kabelferger. Det ble imidlertid ikke åpnet bussruter til Brøtsø og Hvasser før i 1937 -  da også basert på ferge over Røssesundet. I 1952 fikk vi, som kjent, også bro over  Røssesund hvoretter bussene kunne kjøre hele veien ut til Sandesund.
Vi fikk  en god innføring i bussenes tekniske utvikling fra de første, åpne 7-seters personbilene til de moderne bussene vi kjenner i dag. Det var snutebiler og biler med motoren i midten, med en og to dører, med høyre- og venstreratt, bensin-, diesel- og knottdrift, og hele tiden en utvikling i størrelse og komfort. Det var persontransport og varetransport under samme paraply. Fra starten av var det vanlig at en mann eide et kjøretøy og alle konkurrerte, men etterhvert tvang det seg fram et samarbeid og en sammenslåing til ett selskap for øyene - Rutebilene, Nøtterøy-Tjøme A/L  Øybuss. Bussene hadde stasjon i Storgata i Tønsberg, men ble senere flyttet til Lindaplan. I
1996 ble selskapet kjøpt opp av Norgesbuss og sluttet da å eksistere som det busselskapet alle på øyene hadde et forhold til.
Stein Rune hadde også forsket litt på busshistorien til Hvasser og Brøtsø, og han gav oss  også en liten leksjon i denne historien.
Foredraget ble møtt med sakkyndighet og  stor oppmerksomhet, og han fikk i etterkant  en solid og velfortjent applaus og ble behørig takket av leder på vegne av foreningen.

Frank Andersen inviterte så alle i  salen som hadde hatt en eller annen tilknytning til  Øybuss opp på "podiet". Det ble en anselig forsamling - hele  9 mann, noen med mange  års erfaring  som bussjåfører, noen fra godsrutene, noen fra verksted  og noen med billettørbakgrunn. Det var enda en fra en bedrift som leverte buss-chassiser. Alle  hadde historier å fortelle og det ble en lystig og minnerik  stund.

Til slutt takket leder for godt frammøte og ønsket alle vel hjem.

Ref  og foto JEP/BH


Leder Bente Heilo overrakte gaver og takket Thor Pedersen og Frank Andersen som begge har gjort stor og verdifull innsats for foreningen.
Stein Rune Klemmetsby holdt så et engasjert foredrag med lysbilder om Øybuss  sin historie med et spesielt blikk  på rutene til Brøtsø og  Hvasser.
Frank Andersen inviterte så alle i  salen som hadde hatt en eller annen tilknytning til  Øybuss opp på "podiet". Det ble en anselig forsamling - hele  9 mann, noen med mange  års erfaring  som bussjåfører, noen fra godsrutene, noen fra verksted  og noen med billettørbakgrunn. Det var enda en fra en bedrift som leverte buss-chassiser. Alle  hadde historier å fortelle og det ble en lystig og minnerik  stund.
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805