- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening


Boken
"Avhold, misjon, fest og glede - foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år"Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 2015
Kari Sundsåsen redaktør

ISBN 978-82-998394-2-6


Prisen er  200 kr

Mer opplysninger om boken
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805