- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
Dagen for Toråsturen opprant med lett småregn. Likevel var det litt over 30 personer som møtte fram for en liten rusletur med Roar Tandberg som lokalkjent guide.

Turen startet med at vi så på sårene i fjellet etter eksplosjonen i 1942, og Roar fortalte historien om hendelsen. Etterpå gikk turen inn i bunkeren ved foten av bakken. Vi fikk en lang tur inn i fjellet til rom etter rom. Vi var såpass mange at vi måtte dele oss i to grupper for at det ikke skulle bli for trangt, og det var litt mystisk og spennende for de minste.

Vi gikk etterpå opp i "Øvre leir" med de fine husene som ble bygget til befalsforlegning og kommandantbolig av tyskerne under krigen. Husene er spesielle og tegnet av en av Hitlers arkitekter. Området her er solgt  og to av husene er nå pusset opp utvendig og ser veldig fine ut.
Vest for dette området ligger fjellet med klaffetelegrafen og en av kanonene som er igjen på Torås. Utsikten herfra er flott i alle retninger, men med dagens sikt var det ikke så mye så se i nordlig retning.

Vi fikk forklaring på hvordan klaffetelegrafene virket. De var plassert fra Kristiansand til Oslo, og en melding tok fem kvarter på denne strekningen. Meldingene framkom ved klaffenes stilling, og det var over 100 forskjellige meldinger som kunne sendes etter et kodet system. Telegrafene var i virksomhet bare noen år på begynnelsen av 1800-tallet. Telegrafen her på Torås er en modell som er reist av en vennegjeng fra Tønsberg og det er reist en tilsvarende på Eideneåsen.

Nå er gjerdene rundt fortet borte, så vi gikk sydover og kom ut på den gamle veien til Ramsen. Her passerte vi forbi Tjøme Kommunes kanon, og gikk opp til denne selv om berget var glatt etter regnværet. Det var fin utsikt herfra også, og høstfargene var fine. Vi fant veien tilbake til parkeringsplassen etter en hyggelig rusletur i to timer. Og regnet holdt seg borte mesteparten av tiden.


Torås Fort - en spennende historie

Søndag 21. oktober 2012 tok tidligere ordfører og lokalhistoriker Roar Tandberg oss med til det nedlagte militæranlegget på Torås.  Området er nå i privat eie.
Foto: Terje Hansen
Foto: Øyvind Ursin Kavåg
Foto: Øyvind Ursin Kavåg
Foto: Øyvind Ursin Kavåg
Foto: Øyvind Ursin Kavåg
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805