Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Hvasser Kystmuseum er historie
Tidligere utstillinger
År   
1995  "Hvasserlosens hverdag"(på "Den blå brygge")
1996   Losskøyta "Frithjof"  på besøk i Sandøsund (der den hadde vært i  drift fra 1915 til 1949 )
1997   Færder Fyr 300 år. (Første utstilling  på Loshuset )  
            Loshistorie - et fast rom.
            Et gammelt  Hvasserhjem - et fast rom
            Losskøyta "Frithjof" (Lånt av "Stiftelsen Frithjof II" )
1998  "Hvalfangst" - en fotoutstilling med bilder fra øyfolkets liv på feltet.
            Loshistorien får to faste rom.   
            Losskøyta "Frithjof"
1999    "En gamle landhandel."
            Losskøyta "Frithjof"
2000    "En  gamle landhandel".
            Losskøyta "Frithjof"
2001    "Sommer på øyene - ferie og badeliv gjennom 100 år"
2002    "Seilskuteminner" (lånt av Tjøme Hist. lag)
             Tønsberg Blad  - om utstillingen
              Kulturminner fra Hvasser, Brøtsø, Sandø og StoreFærder.
2003    "Skolen i våre hjerter" skolehistorie fra Hvasser 
              Kulturminner  fra Hvasser, Brøtsø, Sandøya og StoreFærder.
2004    SANDØSUND - havna før og nå
             Kulturminner fra Hvasser, Brøtsø,  og Sandøya og
             StoreFærder.
2005    FISKE  på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer i "de gode  gamle dager".
            "Nitten nautiske mil " Salgsutstilling av Johannes Møller:
2006    Grøndahls samling av skipshistorie.
             Bilder fra Hvasserveien.
2007    "Øyboere i krig" - en fotoutstilling til årets bok.
              Grøndahls  samling av skipshistorie - deler av.
2008    Thorleif Jansen - en lokal tusenkunstner.
             "Øyboere i krig" - en fotoutstilling til fjorårets bok
2009    HVASSER - NATUREN En retrospektiv utstilling av Mary
             Haugårds malerier og akvareller.
2010    LOS ved Færder.
2011    LOS ved Færder.
              Salgsutstilling av Ragna Torgersens lokale bilder.
2012    LOS på Hvasser
            "Det var en gang..."
2013    Leker fra nær og fjern fortid.
            "Det var en gang..."       
2014     Dykk i fotoarkivet. 
             Leker fra nær og fjern fortid.
2015   "Avhold, misjon, fest og glede" - om foreningslivet på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år.
            "Et Hvasserhjem" - fast utstilling.
2016   " Fra folkemunne" 
2017   "MARITIME SANDØSUND" Loser, hvalfangst og Færder Seilforening 120 år
2018    "Vårt liv på Loshuset" - en oppsummering av våre utstillinger på Loshuset gjennom 21 år
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805