Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047





Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Hefte nr. 5 i serien "Hvassers historie"

"Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, Sentralen og
Posten - som ble historie"
Einar Chr. Erlingsen og Asbjørg Økland

Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 2001

Pris  50 kr
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805