Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Styret 2017

Leder            Bente Heilo                                
Kasserer      Tove Hansen
Sekretær     Jan Erik Pettersen                             
Styrem.        Bjørg M. Olsen                         
                       Anniken Hauge                         
                       Reidar Lange                             
                       Frank Sørensen                                     

Vara.            Tore Marthinsen                      
                      Gro Hagen                                 
                      Egil Jahre                                     
                      Bjørn Haug                                 
                      Jan Willy Abrahamsen            

Andre oppgaver:

Materialforvalter   Thor Bjørndalen         
Fotoansvarlig          Kari Sundsåsen           
Gårdshistorie          Asbjørg Økland           

Hus- og
hytteregistrering    Steinar Rasmussen    

Revisor                     Hildegard Andersen   

Valgkomite              Ivar Andersen
                                                  
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Årsmelding 2012 -13
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015
Årsmelding 2016
Årsmelding 2017
93 81 50 47
92 05 92 92
91 71 90 98
41 45 85 70
99 10 91 52
92 42 73 61
98 40 77 60

91 19 19 26
47 84 66 85
33 39 32 89
90 82 30 47
90 55 69 4440 16 17 06
99 42 31 74
91 57 35 33


92 03 77 79