Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Historisk rusletur på Hvasser

Søndag den 11. oktober 2013 deltok 42 personer i en historisk rusletur syd på Hvasser i strålende vær.
Lokalhistoriker og tidligere los Thor Pedersen ledet turen som startet på Fynsbakken og endte på Tjønneberget.
Han beskrev hvordan landheving, oppsanding og vegetasjon preget landskapet på Fyn, og etter hvert som turen gikk sydover fortalte han historier om folk og hus som ble passert. Flere av husene har tilhørt kjente losfamilier helt fra midten av 1800-tallet, og mange dramatiske historier fortelles om disse losenes liv og levnet.

Turen gikk videre forbi søndre ende av Fynsmyr som egentlig heter Sjøgardsmyr, hvor barna i Thors barndom hadde skøytebane. Så til Fagerbakke som ble benyttet til lek og utflukter, og hvor man under krigen også hadde en illegal 17.mai feiring.
Så ble det en stopp ved den gamle gravrøysa og labyrinten inne i skogen. Det er lite man vet om disse steinsetningene bortsett fra av hvem og når de ble funnet.

Ved Vadholmen står det også gamle hus etter en losfamilier med dramatisk historie. Her fikk vi også pekt ut plasseringen av en narrefestning som tyskerne satte opp under krigen og skinnene etter en gammel slipp på samme sted.

På Pirane fikk vi historiene om de fiskeriene som hadde tilhold på Kløvningen og Uleholmen  og om fiskere og oppkjøpere som overnattet i fjellskortene syd for Tjønneberget. Og vi fikk historien om tyske "Urundi" som forliste mellom disse to øyene i 1940.

Turen ble avsluttet på Tjønneberget med medbragt kaffe.
En stor takk til Thor for en fin tur fra oss alle.

For Hvasser og Brøtsø Historieforening
J. E. Pettersen, sekr.

Thor forteller. Foto: J. E. Pettersen
Pirane er et flott syn. Foto: Jan Erik Pettersen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805