Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Publikasjoner:

Hvasser og Brøtsø Historieforening har gitt ut
9 historiske hefter:
Hvasser "et  kongerike for seg selv
Hvasser i sang og dikt
Oppvekst
"Dill og dall" Hvassers butikker
Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, sentralen og  posten..
Skolen i våre hjerter  skolehistorie fra Hvasser
Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer…
Sandøsund - havna før og nå  -  liv og virksomhet
Hvasserveien  -  Folk og hus fra Sandøsund til Øra

4 bøker:
Øyboere i krig
Los ved Færder Losvesenets historie i det sønnenfjelske Norge
Los på Hvasser - stort og smått fra loslivet
Avhold, misjon, fest og moro - foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år
Trykk på titlene for omtale.

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Alle utgivelser før 2012 er
nedsatt i pris!

Hvasserhefter og bøker kan bestilles på nettsiden

BESTILLINGSSKJEMA

- eller  kjøpes  på Kystmuseet på Hvasser, hos Joker i Sandøsund og servicetorget i Kommunehuset på Tjøme.Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Minnebok fra Hvasser Kirkes 110 års jubileum
Den 23. juni 2013 markerte Hvasser menighet at Hvasser kirke fylte 110 år.
Historieforeningen har laget en minnebok fra  markeringen. Les mer....

Minnebok fra Hvasser Kirkes 110 års jubileum
Den 23. juni 2013 markerte Hvasser menighet at Hvasser kirke fylte 110 år.
Historieforeningen har laget en minnebok fra  markeringen. Les mer....