Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Publikasjoner:

Hvasser og Brøtsø Historieforening har gitt ut
9 historiske hefter:
Hvasser "et  kongerike for seg selv"
"Hvasser i sang og dikt"
"Oppvekst"
"Dill og dall" Hvassers butikker
"Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, sentralen og  posten.."
"Skolen i våre hjerter"  skolehistorie fra Hvasser
"Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer…"
"Sandøsund - havna før og nå  -  liv og virksomhet"
"Hvasserveien  -  Folk og hus fra Sandøsund til Øra"

3 bøker:
"Øyboere i krig"
"Los ved Færder"
"Los på Hvasser"

Trykk på titlene for omtale.

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Alle utgivelser før 2012 er
nedsatt i pris!

Hvasserhefter og bøker kan bestilles på nettsiden

BESTILLINGSSKJEMA

- eller  kjøpes  på Kystmuseet på Hvasser, hos Joker i Sandøsund og servicetorget i Kommunehuset på Tjøme.
Bøkene "Los ved Færder" og "Los på Hvasser" selges  også hos  Maxbo og Spar  på Tjøme og hos bokhandlere i Tønsberg.Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Minnebok fra Hvasser Kirkes 110 års jubileum
Den 23. juni 2013 markerte Hvasser menighet at Hvasser kirke fylte 110 år.
Historieforeningen har laget en minnebok fra  markeringen. Les mer....

Minnebok fra Hvasser Kirkes 110 års jubileum
Den 23. juni 2013 markerte Hvasser menighet at Hvasser kirke fylte 110 år.
Historieforeningen har laget en minnebok fra  markeringen. Les mer....