Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Publikasjoner:

Hvasser og Brøtsø Historieforening har gitt ut
9 historiske hefter:
Hvasser "et  kongerike for seg selv
Hvasser i sang og dikt
Oppvekst
"Dill og dall" Hvassers butikker
Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, sentralen og  posten..
Skolen i våre hjerter  skolehistorie fra Hvasser
Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer…
Sandøsund - havna før og nå  -  liv og virksomhet
Hvasserveien  -  Folk og hus fra Sandøsund til Øra

4 bøker:
Øyboere i krig
Los ved Færder Losvesenets historie i det sønnenfjelske Norge
Los på Hvasser - stort og smått fra loslivet
Avhold, misjon, fest og glede - foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år
Trykk på titlene for omtale.

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Alle utgivelser før 2012 er
nedsatt i pris!

Hvasserhefter og bøker kan bestilles på nettsiden

BESTILLINGSSKJEMA

- eller  kjøpes  på Kystmuseet på Hvasser, hos Joker i Sandøsund og servicetorget i Kommunehuset på Tjøme.Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Minnebok fra Hvasser Kirkes 110 års jubileum
Den 23. juni 2013 markerte Hvasser menighet at Hvasser kirke fylte 110 år.
Historieforeningen har laget en minnebok fra  markeringen. Les mer....