Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
Hvasser og Brøtsø Historieforening

Prosjekter

HUS OG HYTTE- / EIER OG FAMILIEHISTORIE
Hvasser og Brøtsø Historieforening ønsker å samle opplysninger om hus og hytter
og de som eier dem og tidligere eiere på Hvasser, Brøtsø, Sandø og Vaskalven.

En del eldre historie kan vi finne i arkivene. Det er verre med nyere historie.
Til det trenger vi DIN HJELP. Før og nå bilder av bebyggelsen vil vi gjerne få kopiere.
Mennesker er hyggelig å ha med på bildene. Kanskje har du dokumenter, utdrag av
hyttebok eller annet som er med på å fortelle husetes historie. 

Registreringen har pågått i to år, men responsen har vært beskjeden. Vi lar prosjektet fortsette og  vil vurdere hva vi kan bruke stoffet til når vi ser hvor mye informasjon vi får inn.

Tre  permer med foreløpige innsamlet materiale ligger på Kystmuseet.
Her er  mange spørsmålstegn vi ønsker svar på.

Vi legger ut svarskjema på nettsiden vår og håper på mer respons!
LINK til skjema
Du kan også laste ned et worddokument
Ansvarlig for prosjektet er Steinar Rasmussen 

Utfyldt skjema kan sendes som vedlegg til srasmu@online.no, leveres på museet  eller sendes Trine Øyen, Hvasserveien 146, 3148 Hvasser.
Skjemaet kan også  legges i hennes postkasse på husveggen (Ingers gamle butikk v/ Hvasser skole).


FOTOREGISTRERING
Vi har registrert gamle fotografier fra Historieforeningen ble startet i 1995.
I dag har vi ca 5000 foto som er digitalisert. En del av disse kan du se i album på Kystmuseet.
Database er under oppbygging.
Vi gir oss ikke! Det hender vi får inn "nye" gamle bilder som vil glede mange.
De brukes i publikasjoner, utstillinger og til foredrag.
Ta kontakt hvis du har bilder av lokalhistorisk betydning. De behøver ikke være så gamle.
Husk at i morgen er i dag historie!
Ansvarlig for fotosamlingen er Kari Sundsåsen


GRAVMINNEREGISTRERING på Hvasser Kirkegård
Hvasser og Brøtsø Historieforening har et pågående prosjekt med å registrere gravminner på Hvasser. Gravene blir registrert og gravstøttene avfotografert. Etter hvert blir opplysningene tilgjengelig i en landsdekkende, søkbar database i regi av DIS Norge. Den søkbare basen kan du finne her. Prosjektansvarlig Kari Sundsåsen


Tema: LOKALE LAG OG FORENINGER
Hjelp oss i jakten på
gamle protokoller, årsmeldinger,  bilder, sanger, avisutklipp eller gjenstander som kan fortelle historie om de mange foreningene som  ble stiftet  og  - noen av dem nedlagt på Hvasser og Brøtsø.
Det var en tid  da foreningslivet på øyene blomstret. Ca 40 foreninger fra forrige århundreskifte og framover er historie. Heldigvis har vi fortsatt noen foreninger i drift.
Vi samler opplysninger, bilder og effekter fra foreningslivet og planlegger en utgivelse og en utstilling. Vi vet det finnes flere gamle protokoller og håper noen finner dem igjen.
Har du opplysninger eller noe liggende hjemme eller vet om noen som har  - ta gjerne kontakt!
Kontakt Kari Sundsåsen

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Kan du hjelpe oss?
Vi er på utkikk etter:

Webansvarlig :
K. Sundsåsen