Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Prosjekter

FOLKEMUNNE/SAMTALER MED ØYBOERE
Dette prosjekt startet opp i 2014.  Målet var å få gode fortellinger og allerede gjennomførte intervjuer mer tilgjengelig.
Det er mange før oss som har samlet fortellinger og historier. I våre arkivskuffer finnes flere tusen dokumenter. Noen veldig interessante, andre mindre interessante.

I årene 2011-2014 har vårt medlem, Steinar Rasmussen, gjort en kjempejobb med å digitalisere hele papirarkivet vårt. Deretter har vi gjennomgått hvert eneste dokument, lagt det som er "verneverdig" inn i en database etter emner og navn, slik at vi lett kan finne det vi i fremtiden er på jakt etter. Prosjektmedarbeiderne har vært  Anniken Hauge og Frank Andersen og  Jan Erik Pettersen.

I 2018 ble første hefte "Levd liv på øyene våre -  Historier Fra Folkemunne" gitt ut. Her møter vi noe godt voksne, kjente ansikter fra Hvasser og Brøstø, noen av dem er dessverre ikke blant oss lenger. De forteller litt forskjellig, om hvordan det var å vokse opp her, spesielle opplevelser  og hva de har blitt fortalt fra generasjonen før dem. Det gode historie sitter løst.

Vi ønsker gjerne flere gode fortellinger. Har du noe som burde kunne deles med andre, håper vi at du tar kontakt. Kanskje har du skrevet om dine livsopplevelser? Eller kanskje har du noen gode historier om folk som levde her ute i havgapet? Sommergjester er like velkomne som fastboende,
Kom med din historie eller fortelling - kanskje havner det i et hefte en gang.
Foreløpig tilbyr vi nedlasting av arkivjournalen over 176 av våre registrerte intervjuer og historier.

TA KONTAKT

Anniken Hauge
tlf.  991 09 152
prosjektleder


FOTOREGISTRERING
Vi har registrert gamle fotografier fra Historieforeningen ble startet i 1995.
I dag har vi ca 5000 foto som er digitalisert.
Bildene har vært i bruk til utstillinger, fordrag og publikasjoner. Nå legger vi ut en del av bildene på hjemmesiden vår etter hvert.
Vi gir oss ikke! Det hender vi får inn "nye" gamle bilder som vil glede mange.

Ta kontakt hvis du har bilder av lokalhistorisk betydning. De behøver ikke være så gamle.
Husk at i morgen er i dag historie!

Ansvarlig for fotosamlingen er Kari Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Kan du hjelpe oss?
Vi er på utkikk etter:
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805
Her er en smakebit fra vårt bildearkiv av gamle stemningsbilder fra "Sommer på øyene".
Nyt bildene!

Vil du se større bilder?