Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Prosjekter

FRA FOLKEMUNNE", samtaler med øyboere. Intervjuprosjekt for samle opplysninger om dagligliv opp gjennom tidene. Prosjektet presenteres gjennom en utstilling og søkbar database fra sommeren 2016.  Les mer...
Ansvarlig for prosjektet Anniken Hauge

FOTOREGISTRERING
Vi har registrert gamle fotografier fra Historieforeningen ble startet i 1995.
I dag har vi ca 5000 foto som er digitalisert. En del av disse kan du se i album på Kystmuseet.
Database er bygget opp og størstedelen av bildebasen er tilgjengelig for publikum i museets åpningstid.
Vi gir oss ikke! Det hender vi får inn "nye" gamle bilder som vil glede mange.
De brukes i publikasjoner, utstillinger og til foredrag.
Ta kontakt hvis du har bilder av lokalhistorisk betydning. De behøver ikke være så gamle.
Husk at i morgen er i dag historie! Les mer....

Ansvarlig for fotosamlingen er Kari Sundsåsen


HUS OG HYTTE- / EIER OG FAMILIEHISTORIE
Hvasser og Brøtsø Historieforening ønsker å samle opplysninger om hus og hytter
og de som eier dem og tidligere eiere på Hvasser, Brøtsø, Sandø og Vaskalven.

En del eldre historie kan vi finne i arkivene. Det er verre med nyere historie.
Til det trenger vi DIN HJELP. Før og nå bilder av bebyggelsen vil vi gjerne få kopiere.
Mennesker er hyggelig å ha med på bildene. Kanskje har du dokumenter, utdrag av
hyttebok eller annet som er med på å fortelle husetes historie. 

Registreringen har pågått i to år, men responsen har vært beskjeden. Vi lar prosjektet fortsette og  vil vurdere hva vi kan bruke stoffet til når vi ser hvor mye informasjon vi får inn.

Tre  permer med foreløpige innsamlet materiale ligger på Kystmuseet.
Her er  mange spørsmålstegn vi ønsker svar på.

Vi legger ut svarskjema på nettsiden vår og håper på mer respons!
LINK til skjema
Du kan også laste ned et worddokument
Ansvarlig for prosjektet er Steinar Rasmussen 

Utfyldt skjema kan sendes som vedlegg til srasmu@online.no, leveres på museet  eller sendes Trine Øyen, Hvasserveien 146, 3148 Hvasser.
Skjemaet kan også  legges i hennes postkasse på husveggen (Ingers gamle butikk v/ Hvasser skole).


GRAVMINNEREGISTRERING av Hvasser Kirkegård - avsluttet
Hvasser og Brøtsø Historieforening er ferdig med registrering av gravminner på Hvasser kirkegård i desember 2014. Gravsteinene er fotografert. Ved hjelp av Kirkevergens lister har vi også fått med historiske graver. Etter hvert blir opplysningene tilgjengelig i en landsdekkende, søkbar database i regi av DIS Norge. Den søkbare basen kan du finne her.


Tema: LOKALE LAG OG FORENINGER - avsluttet
Prosjektet ble avsluttet i 2015 med utgivelse av boken "Avhold, misjon, fest og glede - foreningslivet på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år."
Det betyr ikke et vi ikke ønsker mer stoff om tema. Innsamling av historie er en fortløpende prosess og vi blir aldri ferdig med det. Les mer....

Redaktør og billedredaktør Kari Sundsåsen   

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Kan du hjelpe oss?
Vi er på utkikk etter:
Webansvarlig :
K. Sundsåsen