Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Rusletur i Nordhavna

Lørdag den 10. mai møtte 50 personer opp på parkeringsplassen ved Hvasser kirke for å delta på Hvasser og Brøtsø Historieforenings rusletur i Nordhavna på Hvasser. Været viste seg fra sin beste side med sol fra klar himmel og et lett vinddrag.

Turen ble ledet av Einar Chr. Erlingsen og Thor Pedersen. De fortalte om Vestgården som i sin tid var Hvassers største gårdsbruk, litt om beboerne der og om hendelser på stedet. En av de tidligere eierne Frank Sørensen hadde også litt å fortelle fra stedet som har vært i familiens eie gjennom mange generasjoner.
Det store sild- og makrellfisket som foregikk på Kilen av folk fra Sand og Eide ble også omtalt. Det kunne bli tatt fangster på opp mot 10 000 kilo i enkelte kast. Det hendte også at niser gikk i nota. En gang ble også en hval fanget ved Skjeppaskjær.

Videre gikk turen nedom den gamle brygga hvor kjøpmann Henrik Torgersen i sin tid importerte køl. Kølabua ble revet etter krigen, og forsøkt satt opp som motorverksted ved Røssesundet. Nordavinden åpnet imidlertid dørene og bua blåste av gårde, og den ble aldri mer forsøkt gjenreist.
Værven, der det ble bygd i hvert fall ei seilskute på 1600 tallet og badestranden Lisabon ble passert.

Vi kom så inn i på friområdet som Tjøme kommune kjøpte på 1970 tallet. Langs veien videre ble det fortalt om gamle sommerfjøs og om Alma Olsen som bar melka derfra og hjem til Oppestua innpå kilometeren unna, og om jaktstien som Hvasser motell har anlagt.På toppen av åsen Bråhellene ble det gjort oppmerksom på noe som antageligvis er rester av ei grav fra vikingtiden, og om varden som aldri får stå stille på samme sted. Steinene er nok tatt fra gravrøysa, så litt skrømt skal en vel ikke se bort i fra. En kort forklaring på hvilke holmer og skjær vi så rundt omkring fikk vi også.

På Lilleskagen rastet vi. Der holdt Einar en kort redgjørelse om Færder Nasjonalpark og om de gamle kioskene som sto der før, og litt om badelivet. Alle skulle nemlig til Lilleskagen for å bade. Det kom folk som ble satt over fra Havna til Vestegårdsbrygga, og som gikk videre derfra. Fra pensjonatene spaserte gjestene til Lilleskagen, duppet seg  og gikk hjem igjen. Dette var før det ble moderne å være brun om sommeren. Det var langt å gå den gangen, og flere motorsnekker gikk i passasjertrafikk fra Sandesund til Lilleskagen.

Oppe på Kikut, 30 meter over havet, ble det orientert om hva vi så rundt oss. Gerd Lenes som var oppvokst på Færder fyr fortalte litt om barndom og skolegang der.
Nede på Krukebakken fikk vi en orientering om det gamle ærverdige Kruge pensjonat fra siste halvdel av attenhundre-året og utover. Gjestene bodde rundt hos private, men inntok måltidene på pensjonatet. Det var nok ikke bare å koke for førti/femti mennesker når det var vanskelig å skaffe vann.  Om Sandø hørte vi om Tordenskjold, Soldaterfjell og Tordenskjoldtrappene, og om det store røde huset med de malte tangotrinnene på gulvet.

Turen ble avsluttet ved bygningen som står på tomta til oljelageret som eksploderte og brant i 1922. Brannen var synlig over store deler av øya og oljefater og lokk farte gjennom lufta. Bygningen ble gjenreist  og fra 1933 omgjort til rekefabrikk, i dag en del av et større bolig/forretningsbygg som eies av selskapet Nøba.
Det har senere kommet flere tilbakemeldinger om at det var en fin tur.       

Ref. Thor Pedersen

Lisabon. Foto: Bjørn Haug
Bråhellene. Foto: Bjørn Haug
Kikut. Foto: Bjørn Haug
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805