Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Vår siste bok:

"Los på Hvasser, stort og smått fra loslivet"
Red. Einar Chr. Erlingsen

I denne boken fortelles den lokale historien om Hvasserlosens innsats gjennom 300 år. Den inneholder oversikt over losskøyter, loser, losbåtmenn og andre som på forskjellige måter har bidratt til å sørge for trygg ferdsel for sjøfarende til alle tider.

Boken er rikt illustrert med flere hundre bilder.

ISBN 978-82-998394-1-9
Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 2012

Pris 250 kr 

Medlemspris 200 kr

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805