Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047





Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Boken
"Los ved Færder, losvesenets historie i det sønnenfjeldske Norge"
Einar Chr. Erlingsen

ISBN 978-82-998394-0-2
Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening
2010

Pris 250 kr

Medlemspris 200 kr



Webansvarlig :
K. Sundsåsen