Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Willy Andersen drev kiosken på Lilleskagen i 1939. Kilde: Anna Andersen .                                  I 2013 holder "Hufsa" til i kiosken. Foto: K. Sundsåsen
Krugestranda i 1889. Olga Kruge 6 år gammel foran til høyre i hatt med sort sløyfe og hvitt forkle.
Kilde: Hvasser Kystmuseum
Tjøme Herredsstyret 1932 - 34.
Olga Kruge var den første kvinnelige folkevalgt på Tjøme.
Kilde: Tjøme Kommune
FOTOKVELD  14. november 2013
I år er det 100 år siden kvinnene i Norge fikk alminnelig stemmerett. Stemmeretten kom etter mange års kamp og det skulle ta enda mange år etter 1913 før kvinnene fikk gjort sin stemme skikkelig hørt  i styre og stell.  Vi valgte  å presentere Olga Kruge fra Hvasser. Hun var den første folkevalgte kvinne i Tjøme kommune. Olga Kruge ble født 1883 på Nes på Hvasser. Hun var ferdig utdannet lærer i 1903 fra Holmestrand Seminar (opprettet i 1899.) Frøken Kruge, som hun ble kalt, begynte som "lærerinne" på Fredtun skole på Tjøme, virket noen år i Drammen før hun kom tilbake til Vasser i 1919. (Vasser med V før 1921). Her bodde og arbeidet  hun resten av livet.  Vi finner henne på et bilde  av Tjøme Herredsstyre fra 1932 - 34, men har ikke fått avklart hvor mange år hun var aktiv politiker. I 1926 var hun en av stifterne til Hvasser Sanitetsforening, der hun var leder de 25 første år. Sanitetskvinnene drev mye sosialt arbeid og drev viktig påvirkningsarbeid for å sikre eldre, syke og barns sosiale rettigheter. Olga Kruge satt som medlem av helserådet og dyrevernnemnda. Hun var også medlem av menighetsrådet og hun var lærernes representant i skolestyret. Olga Kruge var en tydelig stemme i lokalsamfunnet på tross av at hun var kvinne. Hun døde i 1960.
DE GAMLE BUTIKKENE
I 1866 fikk vi lov om handelsfrihet på landet. Tidligere var alle handelsrettigheter  gitt byborgere.
Det har vært mange butikker på Hvasser. På Brøtsø har det vært to.
En protokoll fra 1868 gir en oversikt  over kunder, salg og restanse fra butikken til Johannes Hansen. Han drev landhandel på Stranda på Brøtsø. På Hvasser kjøpte Lars Gjertsen hus for å drive landhandel i Kilen 1870. Vi vet han startet sin  handelsvirksomhet i stua til i Hvasserveien 203 før det. Hvem som var først av disse landhandlerne vet vi ikke.

I 1946 kan vi se av  protokollen til Tjøme og Hvasser Handelsstands forening at det var seks landhandlere på Hvasser:
T. Iversens Eftfl. Arne Sundseth i Sandøsund, Per Museum på Fjellhøi, A.C. Andersen og Co ved kirken, Alf P. Hansen ved skolen og B. Kristiansen, Tangen ved Vikerholmen.

Landhandlere trengte flere bein å stå på. Sundseth satset på fiskere og tilpasset åpningstidene når fiskebåtene kom inn på kvelden. A.C. Andersen drev som glassmester i uthuset. Kristiansen drev som skomaker, dukkemaker og videreformidlet bær og nyper til industrielt bruk.

Sommergjestene var en viktig inntektskilde. I mange år ble det drevet flere kiosker, bl. annet på den populære badestranden Lilleskagen.  I 1939 var det Willy Andersen som drev kiosk der. Se bildet! I dag kan du forsatt se en gammel kiosk ved siden av bussgarasjene. Vi kan lese at "Hufsa" er hjemme!
 
På 1970-tallert kom det kjøpsentere og bilene brakte kundene raskt til Tjøme og Tønsberg. Mange små butikker måtte slutte, men noen la om til selvbetjening og holdt noen år til. I dag har vi heldigvis fortsatt en butikk på Hvasser, Joker i Sandøsund drevet av Stein Iversen.

Les mer om de gamle butikkene og annen handelsvirksomhet  i "Dill og Dall" - Hvassers butikker 1870 - 2000  utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening
 
Kari Sundsåsen, ref. etter foredrag
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805