Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Temakveld om Brøtsø - del 2: Etter kaffen var det Gerd Normas tur.

Hun benyttet seg av et skrevet manuskript som HBH har fått en kopi av og oppbevares i våre arkiver. Hun er svært interessert i slektsgransking og har god oversikt over sin egne slekts historie. Hun kan følge sine aner på Brøtsø uavbrutt fra Thorbjørn Rød som levde på Rød fra 1560 til 1650. Hun fortalte levende om markerte personligheter i slekta som har satt spor etter seg, og hun fortalt om barndom og oppvekst på Brøtsø.

Hun fortalte om opplevelser i forbindelse med ferjeforbindelsen over sundet til Ormelet - om robåter og kabelferje og ikke minst om forholdet til ferjemennene.

Hun husket godt byggingen av Røssesund brua og viste bilder og fortalte om hvordan folk så på arbeidet og tilpasset seg de nye mulighetene som dette gav.

Foto: Hans Oskar Enger

Hun tok for seg skolene på øya (Kirkely - og Austheim Skole), og hun fortalte om Misjonsforeninger, om Speiderne på øya, om skole-musikken og om arrangementene for Ungdommens Røde Kors som Christen Christensen var ildsjel for. Og til stor gjenhørsglede for mange siterte hun en sang om Brøtsø som Christen har skrevet.

Hun fortalte også litt om det varierte næringslivet på øya - om småbruk, fiske, loser og sjøfolk. Det var flere forretninger her, og det ble bygget seilskuter - om enn i liten skala. Og ikke minst har det vært flere steinbrudd her.

Kjell Berntsen med ferdighogde steinblokker. Foto: G.N. Berntsen                                 
Etter hvert gjorde sommergjestene stadig mer av seg, og det skapte behov for overnattingsplasser og andre tjenester.
Rød Pensjonat var et populært sted for mange sommergjester, men mange leide seg også inn hos vanlige folk som om sommeren flyttet ut i bryggerhus o.l. for å gi plass til gjestene.  Foto: G.N. Berntsen
Det knyttet seg også annen virksomhet til disse gjesten. De ønsket å bli tatt med på sjøen og til øyene utenfor, og dette gav skyss oppdrag for flere.  Bilde: G.N. Berntsen
Dette er kun et kort resyme av alt Gerd Norma hadde å fortelle. Hun hadde mange andre historier og opplysninger i sitt foredrag som det blir for omfattende å komme inn på her, men vi har som nevnt hele hennes manuskript i vårt arkiv. Der følger det også med et stort utvalg av bilder som underveis ble sikkert presentert av Kari Sundsåsen.

Etter foredragene var det loddtrekning og premieutdeling før Bente takket de tre som hadde stått for kveldens foredrag og ønsket alle vel hjem.

Referat og foto fra møtet
Jan Erik Pettersen, sekr.

Tilbake til første del av temakveld om Brøtsø
Otto Kristiansen  med teina. Foto: B.M. Olsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805