Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Til alle tider har menneskene i et lokalsamfunn søkt sammen på ulike måter. Møteplasser har alltid vært viktige. Hva er mer naturlig enn å søke sammen om felles interesser? Da kan man lage en forening!

Fortsatt har Hvasser og Brøtsø heldigvis noen få aktive foreninger. Ser vi noen tiår bakover, var det et vell av foreninger av ulike slag, tatt i betraktning vårt heller beskjedne folketall. Historien om foreningene er en viktig del av norgeshistorien, og den forteller vi her.

Vi ser at de fleste foreninger ble dannet med det formål å hjelpe andre, å være til nytte i samfunnet. Befolkningen på øyene var ikke spesielt velstående, men de ga av det de hadde. Tanken på å hjelpe andre var ofte drivkraften for å starte en forening.
Noen foreninger har vi mange opplysninger om, andre er så vidt nevnt i ulike kilder.  Det handler om mange mennesker og hva de var opptatt av. Artige episoder er det mange av.  Det er mye vi ikke visste og mye vi har glemt, men mye vi husker og mye vi humrer over. Mange bilder vekker minner. Dette er tidsbilder fra de siste 100 år.

Boken har 210 sider med omtrent 250 bilder.  
Prisen er 200 kr.
Utenom sesongen selges boka hos Joker, Servicetorget og Frivilligsentralen i  Tjøme kommune.
Boken kan bestilles tilsendt i posten.

LES OM:

Aktive foreninger er markert med fet skrift.

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805