- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Minneord over Egil Jahre

Det var med sorg og vemod vi i Hvasser og Brøtsø Historieforening mottok  budskapet om at Egil Jahre døde den 30. juli i sitt 92. år. 
Egil var ekte hvassergutt, og som han sa selv, i minst 10. generasjon.
Her har han bodd det meste av livet med unntak av syv år da han var stasjonert som los i Drammen og bodde der. Egil hadde bred erfaring og stor kontaktflate gjennom et allsidig yrkesliv. Han hadde vært på hvalfangst og i utenriksfart før han ble los.
Samtidig som han var i full stilling som los var han også ordfører i Tjøme kommune fra 1976 til 1983.  Som pensjonist var Egil å se på brua som skipper på "DS Kysten".

Hvasser og Brøtsø Historieforening ble opprettet i 1995, og Egil ble medlem av det første styret. Han var samtidig med i styret i Tjøme Historielag og ble derved bindeleddet mellom de to foreningene. Allerede på åpningsmøtene var Egil engasjert og fortalte om "Hvasserlosenes hverdag gjennom tidene".

Egils hukommelse og fortellerevne var helt spesiell, og det har foreningen hatt stor glede og nytte av. Han har bidratt med informasjon til de fleste hefter og bøker vi har gitt ut. Han hadde alltid kommentarer og tilleggsinformasjon under presentasjoner på møtene våre. De gode historiene satt løst.

I foreningens siste hefte, "Levd liv på øyene våre" som utkom i 2018, ble en del av Egils rikholdige liv presentert. Til samarbeidsprosjektet mellom historielagene på Tjøme og Hvasser, boka "Milorg på øyene" som utgis nå i august, kom det mange nyttige innspill fra Egil.

Egil var en ressurs og et ja-menneske og alltid villig til å stille opp. På foreningens kystmuseum underviste han skoleklasser om hvalfangst- og losvirksomhet, og han tok i mot besøksgrupper når det var behov for det.

Ved spesielle anledninger var Egil god å ty til. Ved Hvasser kirkes 110- årsmarkering fortalte Egil om dens opprinnelse og om de som sørget for at vi fikk vår egen kirke. Da vi hadde kongebesøk i Sandøsund i 2012 var han foreningens selvfølgelige representant.

For sitt trofaste og betydningsfulle engasjement  for historieforeningen ble han æresmedlem i 2015. Han har også fått Kongens Fortjenestemedalje,

Vi savner Egil og det vil bli et tomrom etter ham.

På vegne av Hvasser og Brøtsø Historieforening
Kari Sundsåsen, Frank Andersen og Bente Heilo

Foto: Jacob Wulfsberg 2012