- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Historisk byvandring i Tønsberg - referat

Lørdag den 22.september 2018 inviterte Einar Chr Erlingsen medlemmer av Hvasser og Brøtsø Historieforening til en rusletur i Tønsberg med innlagt orientering om arbeidet med vikingskip-kopiene, om Olavskirken og om ruinene Slottsfjellet.
Einar er fra Hvasser og en av foreningens stiftere. Nå bor han i Tønsberg, men han har fremdeles et stort hjerte for Hvasser og HBH. I dag er han likevel best kjent for sitt store engasjement i arbeidet med å gjenskape autentiske modeller av de kjente vikingskipene som er funnet i området. Vi kunne ikke fått en bedre guide!
Vel oppe på Slottsfjellet gikk turen til et stort telt like ved siden av Slottsfjellstårnet. I dette teltet foregikk det et restaureringsarbeid av ruinene etter Michaelkirken. Det hadde nemlig vist seg at den mørtelen (sementen) som var brukt ved et tidligere restaureringsarbeid var i ferd med å smuldre opp. Muren ble derfor demontert og senere murt opp igjen med en kalk-mørtel, og det er dette arbeidet som har foregått under teltet den siste tiden.
Michaelkirken stammer fra første halvdel av det 12. århundre og sto ferdig i 1191. Den var viet den hellige St. Michael og ble blant annet brukt som slottskirke av Håkon IV, Magnus Lagabøte og Håkon V. I 1503 ble kirken ødelagt sammen med Bredestuen og Teglkastellet. De gjenstående fundamentene ble gravet ut i 1878 og rekonstruert i 1926 av Johan Meyer.
Sammen med ringmuren rundt hele Slottsfjellplatået gir disse ruinene en indikasjon på hvordan Tunsberghus festning kan ha fortonet seg. Det er for øvrig laget en bronsemodell av festningen som er plassert på området.
Turen ble avsluttet i Teglkastellet - bygget av teglstein produsert på stedet. Bygget hadde tre etasjer - i første hadde vaktene tilhold og i tredje etasje bodde kongen selv.

Stor takk til Einar og Eivind for en interessant og inspirerende rundtur. Etter ønske fra Einar, vil vår takkegave gå som en donasjon til stiftelsen.

Referent og bilder; Jan Erik Pettersen

"Saga Farmand" ved kai utenfor Vikingodden
Einar startet sin orientering med å invitere oss om bord i det siste tilskuddet til vikingskip-flåten, kopien av Klåstadskipet, som ble sjøsatt for snaue tre uker siden og døpt "Saga Farmann". I motsetning til Osebergskipet, som var et praktskip med vakre ornamenter, er dette et rent fraktefartøy. Det er solid bygget og rigget for seil med kun to par årer forut og akter.
Originalen til Klåstadskipet ligger i Slottsfjellsmuseet. Det er bevart en side av skipet som er ca. 80% intakt. Både baug og akterstevn mangler, så disse er rekonstruert etter andre kilder. Skipets mast er ennå ikke montert.
Planen er å seile skipet opp til Kvitsjøen og inn i de store elvene i Russland og muligens helt ned til Svartehavet. Dette er en seilas som planlegges slik at interesserte personer kan mønstre på for en eller flere etapper.

"Saga Oseberg" ved kai i Tønsberg
Deretter ble vi invitert om bord i "Saga Oseberg" - kopien av Osebergskipet som var den første vikingskipkopien som "Stiftelsen nytt Osebergskip" bygget. Skipet ble sjøsatt i 2012 med stor festivitas og kongelig nærvær.
Osebergskipet ble funnet på Oseberg i Slagen i 1903. Det var meget godt bevart og praktfullt utsmykket. Det er i dag oppbevart på Bygdøy sammen med Gokstadskipet og Tuneskipet.
Kopien har stiftelsen bygget i nært samarbeid med museet og andre fagfolk slik at alle detaljer er nøyaktig kopiert og byggeteknikkene har vært så autentiske som mulig.

Osebergskipet er et vakkert skip - både i form og utsmykning. Det var rigget for seil og for å bli rodd, men de hadde til å begynne med store problemer med å seile kopien. Skipet var svært sjø-dyktig, men de klarte ikke å krysse opp mot vinden. Men ved hjelp av dyktige kolleger fra Roskilde i Danmark, har de nå løst problemet ved å korrigere måten skipet er trimmet og nå seiler hun godt.
Kopiene er alle bygget av dyktige håndverkere - både profesjonelle og frivillige. De har måttet lære seg gamle teknikker brukt på den tiden da de originale skipene ble bygget. Og det er en fryd å se godt de har lyktes!
Alt treverk, kjøl, spanter, bunnstokker, bordkledninger og dekk er hugget til. All dekor er nennsomt skåret ut til tro kopier, alle nagler er smidd og seilene vevd slik de opprinnelig var.
Prosjektet har løftet fram byens stolte vikinghistorie på en helt ny måte, og det har engasjert et imponerende antall frivillige.
Kopi av Olavskirken på en sokkel ved ruinene etter kirken
Etter omvisning på vikingskipene, tok Eivind Luthen oss med på en tur opp til Storgaten og ruinene etter den største rundkirken i Norden - Olavskirken.
Eivind Luthen er en annen av ildsjelene bak stiftelsen, og han brenner også for andre sider ved Tønsbergs gamle historie - blant annet historien om Olavskirken. Og han gav oss en levende og engasjert innføring i denne historien.
Olavskirken er en rundkirke som ved sin form symboliserer Jesus Fødselskirke i Jerusalem. Den ble sannsynligvis bygget før år 1190 og var da kloster for munker, norbertianere. Kirken var den mest symboltunge kirken i Norge på denne tiden, og den var også Nordens største rundkirke. Dette bidro sterkt Tønsbergs status som en av de viktigste byene i landet.
Klosterbygningene brant i 1536, men deler av den kan - ifølge Luthens egne avhandling om den, senere ha vært brukt av grevskapet på Jarlsberg.
Ruinene etter kirken ligger godt synlige på østsiden av Storgaten i Tønsberg, men byen har til nå ikke fremhevet den betydning kirken og ruinene har for Tønsberg og byens historie. Eivind har arbeidet intenst for å få dette fram når historien om Tønsberg skal fortelles.
Eivind Luthen har også vært en ildsjel i arbeidet med å sette i stand pilgrimsleder - i første rekke fra Oslo til Trondheim (Nidaros), men han er stadig engasjert i å få på plass nye. Vi fikk også høre litt av historiene om dette.
Pilgrimen
Prinsesse Kristina av Tønsberg
Så gikk turen opp mot Slottsfjellet.
På veien opp stoppet vi opp ved et par kjente statuer - statuen av pilgrimen, som har flakket litt rundt før den fikk en fast plass ved foten av bakken, og statuen av prinsesse Kristina av Tønsberg. Prinsessen var datter av Håkon IV, og hennes historie bør være kjent av folk i vårt distrikt. Hun ble giftet bort til en spansk prins, Don Filipe i 1258 for å styrke de diplomatiske båndene til det spanske kongehuset, men hun døde like etter bryllupet i Spania bare 28 år gammel.

Einar forteller om Michaelkirken og restaureringen av fundamentet
Bronsemodellen av Tunsberghus festning