Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Gjertsen
mob.  959 69 277

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENINGGÅRDSHISTORIE 1875 - 1900
Historie samlet i tre permer fra Hvasser og en fra Brøtsø av Asbjørg Økland. Permene er tilgjengelig på museet i åpningstiden. Stoffet er ikke digitalisert.

Perm 1:
Med utgangspunkt i folketellingen fra 1875 skriver jeg om gårder/ hus  og menneskene som bodde på Hvasser i tidsrommet 1875 - 1900. Permen omfatter gårder/hus på Nes - Oppegård - Megården - Sønstegård - Vestgården og Østgården Vestre.

Perm 2:
Permen omfatter gårder/ hus på Østgården Østre - Kruke - Sandø og Færder og menneskene som bodde her 1875 - 1900.

Perm 3:
Det ble bygget 27 nye hus på Hvasser i perioden 1875-1891 på: Nes - Vestgården - Østgården Østre - Østgården Vestre -  Kruke -  Sønstegård -  Oppegård. Omtale av disse.
Det ble bygget 11 nye hus på Hvasser i perioden 1891-1900 på: Østgården - Oppegård - Vestgården -  Kruke - Sønstegård og Nes. Omtale av disse.

Perm 4:
Alle gårder/hus på Brøtsø og Vasskalven med utgangspunkt i folketellingene fra 1865, 1875, 1891 og 1900. Laila Fagerli har vært til god hjelp når det gjaldt gårdene på Brøtsø Nordre.
Gårdene på Brøtsø: Rød - Holme - Brøtsø nordre - Brøtsø Søndre(med Øra, Espevika og Sand)og Vasskalven.                                                                                              

Perm med folketellinger:
Folketellinger fra  1801, 1865, 1875, 1891 og 1900. Tellingene fra 1875 og 1891 for Hvasser og øyene rundt  har jeg skrevet av. Disse tellingen ligger ikke  på nettet. Originalene finnes på Statsarkivet på Kongsberg.


2020
Det gamle loshuset på Hvasser er nå revet og det blir ikke noe nytt museum der. Hvasser Kystmuseum er historie.
Kan du hjelpe oss?
Vi er på utkikk etter:


Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805