- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Kulturvandring på Brøtsø 30.september 2017

Hvasser og Brøtsø Historieforening har flere ganger de senere årene vært så heldige å få være med Olaf Kristiansen på kulturvandringer på Brøtsø. Olaf er født og oppvokst på Brøtsø. Han er godt kjent på øya og svært kunnskapsrik når det gjelder Brøtsøs historie. Ca 40 forventningsfulle deltagere var møtt fram. Mange har vært med Olaf flere ganger tidligere, og for noen var det Brøtsøtur for første gang. Turen startet fra Øra i strålende høstvær, men med en "frisk" vind fra øst, noe som ikke er så helt vanlig på disse kanter. Før avgang fikk vi se et oversiktskart over Brøtsø og fikk vite litt om bosettingen av øya som til å begynne med antagelig bare hadde én gård. På 1800-tallet vet man at det var 4 gårder, Holme, Rød, Nordre og Søndre Brøtsø. Gårdene ble etter hvert delt opp i mange gårdsbruk. Vi fikk også vite at stedet vi sto på var en gammel kjølhalingsplass, og Olaf hadde med en skisse som viste hvordan kjølhalingen ble utført. Kjølhaling av skip ga i sin tid verdifulle inntekter til folket som bodde I Øra. Og mens vi sto med utsikt mot Ørabrua fikk vi også høre om bruene som hadde bundet øyene sammen siden den første kom en gang mellom 1870 og 1875 og til den nåværende sto ferdig i 1954. Og vi fikk kunnskaper om samferdsel via sjøveien og etter hvert  som veien ble utbygd, til lands.

Fra Øra vandret vi langs stier over mot Sand, sørøst på Brøtsø. Der fikk vi høre om fisket I Kilen i tidligere tider. Mange drev fiske nettopp her fra Sand, eller Kruke, som er det gamle navnet på stedet. Av den grunn heter også øya utenfor Krukeskjær, et navn som sikkert mange har lurt på fordi vi forbinder navnet Kruke med Krukeholmen I Sandøsund.

Så vandret vi videre nordover på stier som nok var ukjente for mange. Forbi huset og atelieet til kunstmaler Folkestad. I fjellet bakenfor ligger Storebergkjerka, en spennende hule som vi ikke besøkte denne gangen, men hvor Olaf har tatt oss med tidligere.
Neste stopp var Purkestranda, hvor det pussig nok av alle steder en gang har vært en landhandel. Så var det igjen stopp ved Holme gård hvor vi bl.a. fikk vite at det tidligere var et mønstringskontor sånn at lokale sjøfolk ikke måtte dra den lange veien inn til Tønsberg for å få hyre.

Så bar det videre nordover til Rød hvor mange husker at fergeleiet for ferga over til Tjøme lå inntil Røssesundbrua sto ferdig I 1952. Vi fikk en gjennomgang av gårdens historie, om steinbruddet og om landhandelen som en gang lå der. Så var det også en historie om et mystisk og uoppklart mord på en tjenestejente like før hun skulle giftes med en enkemann fra Espevika.

Turen gikk videre sørover i vakkert landskap, forbi rester av ganske godt bevarte hustufter på Nordre Brøtsø. Neste stopp var Skuteglova hvor det fortsatt er spor etter seilskutetida I form av et kraftig fortøyningsfeste I fjellet. En steinsetting i strandkanten er rester etter en såkalt båtstø.
Turen gikk så videre gjennom ei stor glove i terrenget og ned til  Espevika, eller Ospevika som var det opprinnelige navnet. Nå har hyttefolket overtatt stedet, men vi fikk høre om menneskene som levde og strevde her i tidligere tider.
Siste post på programmet var omvisning i Olafs private museum hvor han har samlet mye redskap både fra fiske og jordbruk i tilknytning til gården.
Igjen skal Olaf ha stor takk for at han tok oss med på vandring over Brøtsø. Det var en fornøyd gruppe som takket for en fin og interessant dag med en førsteklasses turleder.

Ref. Bente Heilo
Foto: Reidar Lange
Olaf orienterer før start ved sjøbod på Kjølhalplassen.
              
           
 
Ved Sand. Utsikt over sundet nordover.
Matpause ved Holmekilen. Nordre Holme til høyre.
Orientering på Rød. Utsikt mot Ormelet.
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805