- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Gårds- og kvinneliv på øyene på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet

Torsdag  2.november 2017 inviterte Hvasser og Brøtsø Historieforening til møte i kirkestua på Hvasser. Kaffe og kaker sto klart på bordene i god tid før møtet begynte. Erfaringen er at det får i gang praten og  skaper en god stemning. Ca 40 stykker var møtt fram for å få med seg kveldens program.

Foredragsholder var Eva Mjøen Brantenberg, utdannet jordmor og agronom. I 2016 kom hennes kritikerroste lokalhistoriske roman "Før himmelen roper deg hjem", og det var den som var utgangspunktet for hennes foredrag. Hovedpersonen i boka er Maria Håkonsdatter (1762-1825), fra Stokke, som 21 år gammel ble giftet bort til en langt eldre skipper og enkemann på Medø på Tjøme. Handlingen i boka bygger på hennes liv, og forfatteren ville først og fremst ha fokus på kvinners liv og virke på smågårdene på øyene våre på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Et stort forarbeid med granskning av kilder som bl.a. kirkebøker, folketellinger og eindomsoverdragelser, gir en stor grad av innlevelse i hvordan det var å leve under harde kår i denne perioden. Forfatteren avsluttet med å lese fra boka. Det ble oppfordret til å stille spørsmål etter foredraget og flere benyttet anledningen til det. Mange hadde tydeligvis allerede lest hennes bok, men for de som ønsket å kjøpe den var det mulighet for det til slutt. Forfatteren fikk stor og velfortjent applaus etter sitt ineressante og spennende foredrag.

Neste post på programmet var, som det pleier, salg av årer med fine gevinster.

Astrid Bjønness hadde på forhånd bedt om å få orientere på møtet om KULT, et lokalt tidsskrift for kunst, kultur og samfunnsspørsmål. Et tidsskrift som ble nedlagt for et par år siden av økonomiske årsaker, men som igjen har sett dagens lys. Sammen med Astrid stilte også redaktør og fotograf fra tidsskriftets redaksjon. Astrid Bjønness er født og oppvokst på Hvasser, har undervist mange år på Steinerskolen og har russisk hovedfag. Hun har selv skrevet en roman i 1987, "Under isen", hvor handlingen er lagt til det som den gangen var Sovjetunionen. Det var veldig hyggelig å få besøk av henne, og hun avsluttet med å lese et av sine egne bidrag i heftet, et morsomt stykke om hennes og familiens fortid som ihuga sportsidioter i skøyteløpenes storhetstid.
Kulturheftet KULT vil komme ut 4 ganger i året, og kan abonneres på eller kjøpes i løssalg på sentrale steder som f.eks biblioteket og Haugar.
Møtet ble avsluttet med trekning og med ønske om vel hjem til alle.

Ref BH

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805