Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Skipperhusene vest på Sandø
Så gikk turen sydover langs "Melkeveien" til "Domarringen" - en ring med steiner som i mange år har pirret folks fantasi. Her fikk vi først en godt krydret "folkeopplysning" av Frank Andersen om stedets mystiske opprinnelse og bruk, og deretter ble vi halt ned på jorden igjen av Tom W. Skarre som dessverre ikke fant noen holdepunkter i sine kultur-historiske kunnskaper for denne opprinnelsen. Steinene er nok plassert der av mennesker, men de har ingen formening om hva de har vært brukt til. De fleste av oss hadde nok mest sans for Franks historier, men det er en helt annen historie.
Dernest stoppet vi ved Simonsenskiltet og fikk historien om Simonsen og hans venner som kjøpte øya i 1917 og la grunnlaget for hvordan øya ble disponert etter dette. De etablerte seg med eiendommer langs midtre og vestre del av øya, men de bestemte at den østre og nordre delen av øya skulle forbli som et uberørt friområde. Og slik er det den dag i dag. Disse delene av øya er i dag en del av Færder Nasjonalpark.
Sydvest på øya ligger en bondegård som dessverre ikke lenger er i hevd. Den ligger vakkert til med store åpne marker ned mot sundet med gode havneforhold og utsikt over mot Fyn på Hvasser. Ifølge Tom Skarre var det høyst sannsynlig i dette området de første bosetningene på øya fant sted. På gården var det i sin tid fast bebodd, men i de siste årene ble den forpaktet bort. De fastboende hadde husdyr som på de fleste gårder den gang, men mest kjent er gården for sine gulerøtter - de var av meget god kvalitet.

Samling på bondegården syd-vest på Sandø
Blant tilhørerne var en, Brian Jonassen, som selv hadde bodd på denne gården som barn. Han hadde faktisk kommet opp helt fra Sørlandet for å være med på rundturen, og han gav oss en levende beskrivelse av hvordan livet som barn hadde vært her på Sanni og på denne gården. Også to Sanni-sommergjester, fruene Rye og Simonsen, bidro med sin lokalkunnskap.
Bygningene syd for jordene var sentrale i motstandskampen under siste verdenskrig. Her fra gikk det båter med flyktninger og annet over til Sverige.
Så gikk turen nordover via øyas østre kyst. Vi vandret gjennom løvskoger med tepper av hvitveis, blåveis, Marianøkleblom, kubjeller og mang andre av vårens planter. Langs stranden spiret strandkålen, sjøen lå blank og fin og i det fjerne svevet Færder Fyr over vannet.

Færder Fyr har "lettet".
Nord på øya, ved Furusand, ble det så en kaffepause. Selv om det var et litt surt drag fra øst, så fant de fleste seg en lun plass i solen og koste seg med medbragt mat og kaffe.
Frank benyttet kaffepausen til å gi oss en fargerik orientering om de berømte malerne som malte noen av sine mest berømte malerier her på øya - ofte med lokale folk som modeller. Svært kjent er for eksempel Christian Kroghs maleri "Hardt le" som ble malt med en lokal "losgutt" som modell. Ellers så var jo dette en lystig og fargerik gjeng med bohemer som det går mange historier om.
Han snakket også litt om salige Tordenskiolds visitt i området i forbindelse med krigen mellom Norge/Danmark og Sverige. Tordenskiolds skip lå ankret opp i sundet og det ble på dramatisk måte trukket ut med tau på land slik at han kunne komme seg til Danmark med informasjonen om at svenskekongen var død i november 1718. Mange av mannskapene ble værende igjen på land da skuta ble seilklar og mannskap akterutseilt.
Vi fikk også et lite foredrag om lokal geologi av en annen turdeltager, Terje Kristiansen fra Tjøme, og en kort orientering om en del av de blomstene / plantene som akkurat nå er i full utvikling ved Tjøme Hagelags Tellef Lund.
Til sist gikk turen over toppen av øya tilbake til båthavna for retur til Hvasser. Mange tok også en avstikker opp de flotte Tordenskioldtrappene til Soldaterfjell. Alle var godt fornøyde med turen og foreningen har fått mage positive tilbakemeldinger.

Jan Erik Pettersen
ref. og foto
HISTORISK RUSLETUR PÅ SANDØ DEN 23.APRIL 2016

Den 23.april var det igjen lagt opp til en historisk rusletur på Sandø i regi av Hvasser og Brøtsø Historieforening og under kyndig ledelse av Frank Andersen og Thor Pedersen.
Mange har enten et nært forhold til øya fra før av, eller de er svært nysgjerrige på denne vakre øya som du må ha båt for å komme til. Tilstrømmingen av folk var derfor stor i finværet - vi telte nær 120 deltagere. Heldig var det derfor at Thor hadde gjort avtale med fire lokale båteiere som uten betaling gikk i skytteltrafikk mellom Sandøsund og Sanni både til og fra øya. En stor takk til dem alle.
Vi gikk i land ved de vakre skipperhusene som alle ser så godt fra Sandøsund, og her fikk vi en fyldig orientering om husene - deres historie med tidligere bosetning og nåværende eiere. Husene er godt ivaretatt og nennsomt restaurerte. Og vi fikk selvsagt litt av historien bak det store, røde huset, soveannekset, som "alle" er så nysgjerrige på.

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805