Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Roar hadde 43 års fartstid bak seg da han mønstret av for siste gang i 2010, og han har i hele sin yrkesaktive tid arbeidet som sjømann. Da vi var unge var dette ikke uvanlig, men i dag er det ikke mange som gjennomfører en slik yrkeskarriere. Han begynte som messegutt og arbeidet seg opp i gjennom alle gradene til stuert.
Og vi fikk høre om mange viderverdigheter med lange turer hele verden rundt, med storm og stille, knapt med proviant og et byssepersonell som måtte lære seg å improvisere og rasjonere.
Som stuert hadde Roar ansvaret for proviantering, og det kunne til tider være en utfordring. Det skulle være nok med mat, variert mat og han hadde et budsjett å holde. I noen havner kunne maten være av så dårlig kvalitet at den ikke kunne brukes, og da fikk de spise spekesild flere ganger om dagen til de fikk nye forsyninger. Sikkert ikke lett å være kokk da!
Etter å ha seilt jorda rundt i flere år, mønstret Roar på en supplybåt og fikk Nordsjøen som arbeidsfelt. Her ble han i 32 år i samme rederi, og i de siste 23 årene på samme båt.
Dette er en næring hvor de økonomiske betingelser er svært mye bedre enn i handels-flåten. Her er forpleiningen nesten bedre enn på de beste hotellene. De spiste godt, men hadde tøffe arbeidsforhold. Værforholdene i Nordsjøen er krevende og en liten supply-båt får huske seg godt. Men Roar har tydeligvis taklet dette bra, og han er fremdeles en lun og hyggelig kar. Og han gav oss en levende beskrivelse av livet til sjøs.

Så fikk vi sang av Mona Dahl. Hun hadde med seg en musikervenn, Sigve Barvik, som akkompagnerte på gitar. Det ble flere kjente og kjære sanger, og det ble anledning for publikum til å synge med. Mona er en ressursperson, og vi er svært glade for at hun stiller opp og synger og sprer glede.

Biskop Per Arne Dahl er en hyggelig gjest å ha på besøk, og vi er glad for at han fant tid til å komme til vårt lille arrangement midt i sin svært travle hverdag. Han fortalt levende om mennesker han har kjent og som har betydd svært mye for ham.
Det mennesket som vel har betydd mest for ham er hans egen mor, og selv om mor betyr mye for de aller fleste mennesker, så var det tydelig at hun er et meget spesielt menneske. Hun har blitt svært gammel, men holder seg klar og har klare meldinger til sine barn. Ofte med en god porsjon humor. Det er hyggelig å høre noen omtale sine foreldre med slik respekt og kjærlighet.
Et annet menneske som også hadde satt dype spor hos biskopen var den gamle "høvdingen" på Modum Bad - Gordon Johnson. Han var en viden kjent lege og psykiater med et livssyn og en innsikt i menneskers psyke som også gjorde ham til et høyt anerkjent medmenneske. Per Arne Dahl arbeidet under ham på Modum Bad, ble venn med ham og fikk med seg på kjøpet mye av hans visdom. Han fortalte levende og engasjert om denne tiden og hva møtet med Gordon Johnson har betydd for ham.

Deretter ble det kaffe og kaker, og etter hvert utlodning. Det var mange gevinster som ble sikkert trukket og fordelt av Rolf Einarsen og Bjørg M. Olsen. Til sammen innbrakte lotteriet 7110 kroner, som gav et pent overskudd, kr. 5400, som ble fordelt mellom de to arrangørene.

Forrige "Hvasserkveld" ble Fredrik Thorbjørnsen intervjuet av Svein Byholt. Fredrik hadde mer på lager den gang som vi ikke fikk høre. Derfor fikk vi en liten losopplevelse på tampen også denne kvelden.
Biskopen måtte dessverre forlate møtet før det var slutt, men han rakk å få med seg forsamlingens og arrangørenes takk i form av en stor applaus, blomster og en liten  matkurv. Blomster og matkurv vanket det også på Roar Olsen, Mona Dahl og Sigve Barvik.

Arrangementet var godt besøkt og tilhørerne fylte hele kirkestua og forstua. Med andre ord "stinn brakke"! Før vi gikk ble vi bedt om å si fra skriftlig om vi ønsket at det skulle arrangeres en eller flere slike kvelder i fremtiden. Resultatet av denne "undersøkelsen" kjennes ikke, men jeg skulle tro at det er stemning for flere.

Jan Erik Pettersen
Sekretær,
Hvasser og Brøtsø Historieforening


Resultatet av avstemningen er at det er et flertall for at "Hvasserkveld" arrangeres en gang i året.

To av kveldens foredragsholdere biskop Per Arne Dahl og stuert Roar Olsen. Foto: Reidar Lange
Referat fra
"Hvasserkveld i kirkestua" 08.09.2016

For andre år på rad arrangerte Menighetsrådet på Hvasser og Hvasser og Brøtsø Historieforening en "Hvasserkveld" i kirkestua på Hvasser. Initiativtaker og primus motor var, i år som i fjor, pensjonert sogneprest Svein Byholt. Ellers deltok representanter fra begge arrangører i forberedelser og gjennomføring - ingen nevnt og ingen glemt.

De store programpostene i år var et intervju av hvasserlending og pensjonert stuert Roar Olsen, sang av Hvassers populære sanger og kulturprisvinner Mona Dahl og sist, men ikke minst, en prat med og foredrag av biskop Per Arne Dahl. Ellers var det også satt av plass til noen ord fra vår populære, pensjonerte los Fredrik Thorbjørnsen. Og selvsagt ble det servert kaffe og vafler og gjennomført et lotteri med "årer" på tradisjonell måte.
Fredrik Thorbjørnsen introduserte Roar Olsen for forsamlingen. Det var egentlig lagt opp til at Fredrik skulle intervjue ham, men Roar var godt forberedt og trengte ikke at noen dro historiene ut av ham, så Fredrik lot ham snakke i fred.
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805