Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047





Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Basar på Lokalet 2016

Den 20. og 21.oktober arrangerte Hvasser og Brøtsø Historieforening for tredje år på rad basar i Lokalet på Hvasser.
Som seg hør og bør for en historieforening, var opplegget slik det vanligvis var den gangen basarer var vanlige på Hvasser og  i mange lokalsamfunn landet rundt.
Gevinstene var mange og svært forskjellige. Noen hadde strikket og sydd, noen hadde snekret og noen hadde malt.
Det var et komplett skalldyr-bord, dukker og bygge-sett for barn, bøker, gavekort, glass og boller, fruktkurver, brus, og mye, mye mer. Og ikke minst var det Tombola. Dette var barnas favoritt. Her var det tett mellom gevinstene og alle vant og alle var glade.

Mange gevinster var gitt av privatpersoner, og det var mange av gevinstene som det var lagt ned adskillige arbeidstimer og stor innsats i. Det var også mange fra det lokale næringslivet som hadde bidratt med gjenstander og gavekort.

Ved inngangen var det kafeteria med kaffe og kaker, og mange benyttet anledningen til å få seg en hyggelig prat med naboer og andre kjente.

Som vanlig, var gevinstbordene satt opp i en stor U med ivrige selgere på innsiden og nysgjerrige kunder på motsatt side. Så var det bare å vandre rundt til alle og spre innsatsen slik at muligheten til gevinst ble så god som mulig.
Fremmøtet var som vanlig godt. Øyenes beboere stiller som alltid godt opp om lokale arrangementer, men også noen av de mest trofaste badegjestene dukker opp (det er tross alt oktober). Det ble solgt 5373 lodd fordelt på 15 loddbøker.

I alt ble det omsatt i loddsalg, tombola og kafeteria for 28.227,- kroner. Utgiftene beløp seg til 4.321,- kroner slik at nettoresultatet ble litt i underkant av 24.000 kroner. Litt svakere enn i 2015, men fortsatt et meget godt resultat.

I basarkometen i 2016 satt Bjørg M. Olsen og Gro Wold Einarsen. Bjørn Haug hadde ansvaret for tombolaen og Bente Heilo sto for kafeteriaen. Deres innsats var avgjørende for et vellykket arrangement, men uten god hjelp fra alle de som hjelp til med å selge lodder og kaffe og kaker og ellers deltok i all opp- og ned rigging, ville ikke arrangementet vært mulig. Takk til alle som har bidratt på alle måter.

Jan Erik Pettersen
sekretær og foto

Stor aktivitet ved gevinstbordene.
Tombolaen er barnas favoritt med gode muligheter for gevinst.
Trekning er viktig. Da er det trygt og godt å ha Rolfs bistand.
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805