Hvasser og Brøtsø Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805
Hva skjedde
Mimrekveld fredag 4. april 2014.
Ingard Erlingsen og Einar Chr. Erlingsen presenterte oss for Hvasserfilm A/S, et ungdomsprosjekt med filmproduksjon fra 1963 til 1967.

Årsmøte 27. februar 2014 Les årsmelding 2013
Etter årsmøtet var det fotokveld m. Kari Sundsåsen. Vi presenterte hvor langt vi var kommet med i jakten på det lokale lag og foreningsliv.

Fotokveld 14. nov. 2013
Les mer...

Kulturvandring / rusletur på søndre Hvasser 13. okt. 2013
Les mer...

24. september 2013 var vi på Horten lokalhistoriske senter  www.lhs.no

Kulturvandring/ rusleturSandø 4. mai. 2013
Les mer...               

Møte 13. mars 2013 med Erik Jacobsens foredrag, film og bilder om"Skipsverftet på Kaldnes.."
Les mer...

Møte 5. febr. 2013 med kåseri av filosof og forfatter Tore Frost:
" Fra likestilling til likeverd, - et skråblikk på Norges politiske utvikling fra 1945- 2012"

Markering av losskøyta "Gaa Paa"s forlis for 100 år siden
Les mer...

Medlemsmøte om slektshistorie 7. nov. 2012
Les mer...

Torås Fort - en spennende historie 21. okt. 2012
Les mer...

Kulturprisen til Thor Pedersen 13. sept. 2012
Vi gratulerer!
Les mer...

Kulturvandring på Hvasser 9. sept. 2012
Les mer..

Kongebesøk på Hvasser 21. juni 2012
Les mer..Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Hva skjer i 2014
Heftekomiteen trenger hjelp!
Vi har samlet mye stoff om foreningsliv på Hvasser og Brøtsø ved hjelp av  intervjuer, gamle protokoller, avisutklipp og bilder.
Vi håper det kan bli til et nytt hefte og en utstilling sommeren 2015.Har du en god historie, et bilde, en gjenstand, et avisutklipp, opplysninger eller vet om en protokoll  fra en lokal forening du eller din familie har vært med i -  er vi glad for å komme i kontakt med deg.  Minner  fra "Hvasserdagene" etterlyses spesielt!

Ta mailkontakt med en av oss:  Frank Andersen
Kari Sundsåsen   Bente Heilo  eller  Wenche Sandsten 

Kulturvandring /rusletur på nordre Hvasser lørdag 10. mai
med Thor Pedersen og Einar Chr. Erlingsen  som guider. Frammøte på parkeringsplass ved Hvasser Kirke  kl. 11. Kle deg til tur og ta med litt niste i sekken.

Sommerutstillingene på Kystmuseet åpner i år lørdag 28. juni 2014.
Mer om utstillingene kommer ....
Faksimile fra Tønsberg Blad 06.03.1972